Facebook Pixel Image
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras yra akredituotas Specializuotos kompleksinės pagalbos centras.
Specializuotos pagalbos centras – įstaiga, kurios veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.
👉Darbuotojai išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai palaiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano sudarymą, su smurtą patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią tolesnės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroniniu paštu ar susitikus).
👉Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaromas individualus pagalbos priemonių planas, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens padėtis, kritinės būklės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai.
👉Pasitelkdamas kitas pagalbą smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas ar specialistus, specializuotos pagalbos centras suteikia teisinę, psichologinę pagalbą, kad asmuo įveiktų kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos, jei asmuo pageidauja, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicinos pagalba.
👉Siekdamas suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.