Facebook Pixel Image

Kalėdinis sveikinimas / Christmas greetings

Gerbiami partneriai, bičiuliai, klientai ir lankytojai!
Mūsų organizacija – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras – su džiaugsmu žvelgia į tai, ką kartu pasiekėme per šiuos metus. Jūsų bendradarbiavimas ir parama leido mums siekti savo tikslo – kurti saugią, modernią ir nuolat besimokančią bendruomenę.
Švenčių proga norime išreikšti padėką už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą mūsų organizacija. Kalėdos – ypatingas metas, kai galime švęsti pasiektus rezultatus ir kartu žvelgti į ateitį, kurioje bendradarbiaujant galime pasiekti dar daugiau.
Tebūna šios Kalėdos pilnos meilės ir laimės, o Naujieji metai atneša dar daugiau įdomių ir sėkmingų projektų bei bendrų pasiekimų.
Su šiltais linkėjimais,
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
 
 
 
Dear Partners,
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras is so pleased with the collaborative efforts we have made this year. Your partnership and support have made it possible for us to accomplish our mission of creating a contemporary, safe, and continually learning community.
We want to express our gratitude to you for your cooperation and faith in our organisation. The holiday season is a special time when we can celebrate our achievements and look forward to a future when we can achieve even more by working together.
May this Christmas be full of love and happiness and may the New Year bring even more excitement and successful projects and joint achievements.
Warmest wishes,
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

0 Comments