Facebook Pixel Image

Projekto EDUMAP susitikimas Šiauliuose

Baigiantis metams, o taip pat ir projektui EDU MAP, gruodžio 13-14 dienomis sulaukėme svečių ir paskutinį kartą susitikome su šio projekto partneriais. Aptarėme jau įgyvendintus projekto rezultatus bei suplanavome likusius darbus.
😎O nuveikėme jau išties daug! Iš 5 numatytų projekto rezultatų, 3 jau nemokamai prieinami visiems:
1⃣ Piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis informacinis vadovas
Vadove ne tik pateikia atsakymus į tokius klausimus, kaip iš kur atsiranda polinkis į žalingus įpročius, ką gali padaryti mokytojai, kaip atpažinti kvaišalų vartojimo priežastis paauglystėje, bet taip pat akcentuoja prevencijos svarbą ir teikia informaciją, kaip veikti švietimo srityje siekiant sumažinti piktnaudžiavimą psichoaktyviomis medžiagomis. 📘🔍
2⃣ – 4 mokomieji pagalbiniai filmukai mokytojams
🎦 Kaip mokytojai gali užkirsti kelią piktnaudžiavimui kvaišalais?
Filmuke aiškinamės, kaip užkirsti kelią šiam elgesiui, kuris dažnai yra problema mokyklose. Įvairios informacijos šaltiniai atskleidžia, kad brendimas ir socialiniai įgūdžiai yra svarbūs veiksniai, kurie gali paveikti paauglių elgesį. Filmuke skatinama suprasti šių veiksnių svarbą ir mokytojų vaidmenį ugdyti jaunimo gebėjimus apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo kvaišalais.
🎦 Sveikatos ir socialinis atsakas į psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemas
Filmuke atskleidžiama, kad vienas iš šešių jaunuolių bent kartą yra susidūręs su psichoaktyviomis medžiagomis. Jame pateikiamos efektyvios švietimo priemonės, skirtos mažinti piktnaudžiavimą kvaišalais. Pabrėžiama prevencijos svarba ir išskiriami trys pagrindiniai jos etapai: problemos identifikavimas ir apibrėžimas, intervencijų atranka ir jų įgyvendinimas. Be to, išryškinama, kad sėkminga prevencinė veikla priklauso nuo mokyklos bendruomenės solidarumo ir vieningo požiūrio į problemos sprendimą. 💪🚫
🎦 Tiesa apie narkotikus. Tikros istorijos
Filmuke pristatomos tikros keturių jaunuolių patirtys su kvaišalų vartojimu aptariant svarbias temas, įskaitant pirmąjį kartą, tėvų žinias apie kvaišalų vartojimą, išbandytas psichoaktyvias medžiagas, priklausomybės klausimus ir pagalbos poreikį. Taip pat filmuke analizuojama, ar mokyklose teikiama pakankamai prevencinės informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, ir kokia yra jaunimo nuomonė apie šią temą bei jų požiūris į bendraamžius. 🤨🚫
🎦 Efektyvios švietimo priemonės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai
Filmuke susipažinsite su septyniomis interaktyviomis priemonėmis ir jų pritaikymo galimybėmis viktorinų organizavimui, mokomųjų vaizdo priemonių rengimui, grįžtamojo ryšio apibendrinimui: „KAHOOT“, „WORDWALL“, „EDPUZZLE“, „QUIZLET“, „FORMATIVE“, „SOCRATIVE“, „ADOBE CREATIVE CLOUD EXPRESS“.
3⃣ – Psichologinių piktnaudžiavimo žalingomis medžiagomis simptomų apibūdinimo vadovas
Jis skirtas suprasti psichologinius aspektus, susijusius su žalingomis medžiagomis piktnaudžiavimu. Jame pateikiama informacija apie tai, kaip intensyvus medžiagų vartojimas gali paveikti psichinę būklę, apie psichologinį žalingų medžiagų poveikį asmeniui, emocinį poveikį ir sąsajas su psichine sveikata. Vadove taip pat nagrinėjami trumpalaikiai ir ilgalaikiai fizinių bei psichologinių simptomų požymiai, kylančiai tarp mokinių dėl žalingų medžiagų vartojimo. Be to, jame teikiami praktiniai patarimai siekiant suprasti ir identifikuoti šiuos simptomus. 📑💡
Labai tikimės, kad šie vadovai ir filmukai įkvėps mokytojus domėtis šia tema ir skatinti šios problemos aktualumą mokyklų bendruomenėse.
‼️ Jau kitą savaitę pasirodys 4⃣ rezultatas – vadovas socialiniams piktnaudžiavimo žalingomis medžiagomis simptomams apibrėžti
Šis vadovas padės giliau suprasti, kaip žalingos medžiagos gali paveikti socialinį aspektą, analizuodamas problemas, kurios gali atsirasti namuose, mokykloje ir asmenybės bei tarpasmeninių santykių lygmenyje. 📘🔍
‼️ Sausio mėnesį pasirodys paskutinysis, 5⃣ projekto rezultatas – prevencinio mokymo apie piktnaudžiavimą žalingomis medžiagomis internetinis priemonių rinkinys
Šis internetinis priemonių rinkinys suteiks išsamią informaciją ir pamokų planus, skirtus įvairaus amžiaus moksleiviams (nuo pradinių iki gimnazijų klasių), mokytojams ir jų tėvams, siekiant efektyviai spręsti ir užkirsti kelią kvaišalų vartojimui. 🖥️📚
Sekite mūsų naujienas! O čia keletas akimirkų iš mūsų susitikimo 😊
 

0 Comments