Facebook Pixel Image

Pristatėme SEPAL projekto rezultatus baigiamojoje konferencijoje Briuselyje, Europos Parlamente

Apie 10 milijonų jaunų nedirbančių, nesimokančių ar nepraktikuojančių žmonių Europoje priskiriami #NEETs kategorijai. Jaunimo nedarbas yra bendras visos Europos iššūkis, kuris brangiai kainuoja ir reikalauja tikslingos politikos. Ypatingai ilgalaikis nedarbas gali įtakoti mažesnes būsimas darbo pajamos ir prastesnes užimtumo perspektyvas.
 
Prieš penkerius metus Vasile GafiucOrganizatia Institutul Bucovina (Rumunija) inicijavo užimtumo projektą SEPAL (Supporting Employment Platform through #Apprenticeship Learning) ir pakvietė prisijungti prie projekto tarptautinius partnerius iš Ispanijos, Graikijos, Lenkijos ir Lietuvos.
 
SEPAL projektas buvo nepaprasta penkerių metų kelionė, kurios metu visi projekto partneriai kūrė programas ir galimybes NEET kategorijai priskirtų jaunuolių gebėjimų ugdymui per #pameistrystės programas, t.y. mokymąsi darbo vietoje.
 
Šiandien dalijamės jau #SEPAL projektą vainikavusios baigiamosios projekto konferencijos, įvykusios 2023 m. lapkričio 6 d. European Parliament, Brussels akimirkomis. Konferenciją surengė projekto iniciatorius Vasile Gafiuc padedant Europos Parlamento nariui Dragos Pîslaru ir konferencijos koordinatoriui Sergi Alegre Caleri.
 
Pagrindinis šios konferencijos tikslas buvo ne tik apibendrinti #Sepal projekto rezultatus ir įžvalgas, bet ir būti išgirstiems svarbių žmonių, įtakojančių NEET politikos įgyvendinimą Europoje. Todėl į konferenciją buvo pakviesti ne tik projekto partneriai bet ir ypatingi svečiai:
 
🎤Dragos Pislaru (European Parliament narys, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Rumunija)
🎤Grethe Haugøy (Cedefop, EEA and Norway Grants, Norvegija)
🎤João Albuquerque (Europos Parlamento narys ir European Parliament Committee on Employment and Social Affairs, Portugalija)
🎤Beatrice Biolcati Rinaldi (Unit for Vocational Education and Training in the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion at the European Commission, EAFA – European Alliance For Apprenticeships, Italija)
🎤 Nora Mehsen (EEA and Norway Grants, Norvegija)
🎤 Felicitas Kresimon (Social Firms Europe CEFEC, Italija)
Projektas jaunimui SEPAL Lietuvoje sėkmingai pasiekė, informavo ir suteikė pagalbą net 629 NEET jaunuoliams. Iš jų 146 jauni žmonės baigė mokymo(si) darbo vietoje programas, 100 – įsidarbino arba pradėjo mokytis po dalyvavimo projekte.
 
Sulaukta didžiulio palaikymo iš partnerių, tarp kurių: Užimtumo tarnyba, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras, kitos valstybinės įstaigos, jaunimo centrai, Lietuvos probacijos tarnyba, darbdaviai regione! Ir tai tik mažytė dalis sunkiai aprėpiamo bendradarbiavimo tinklo! Projekto koordinatorė Lietuvoje Agnė Raubaitė – Eigirdienė širdingai dėkoja visiems prisidėjusiems.
 
Projekto SEPAL tarptautiniai partneriai ir koordinatoriai: