Facebook Pixel Image

Jeigu praktiką atlieki ne tik “dėl parašo”, atsiveria daugybė kelių. Pilnesnis CV, nauji kontaktai, krūva vertingų įgūdžių ir didesnis pasitikėjimas savimi.

KVIEČIAME atlikti praktiką šių ir joms artimų sričių studentus:

 • Socialinis darbas
 • Psichologija
 • Vertėjavimas
 • Dizainas
 • IT  
 • Medijos
 • Fotografija

KĄ PAS MUS GALIMA GAUTI?

 • MOKYSIESI IŠ PATYRUSIŲ. VšĮ “Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras” yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kuri turi jau 12 metų patirtį.
 • PRISIDĖSI PRIE NOVATORIŠKŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO. Čia gimsta ir yra įgyvendinamos socialinės iniciatyvos socialinio darbo ir neformaliojo švietimo srityje, teikiant paslaugas socialiai remtiniems ir socialiai atskirtiems asmenims bei grupėms.
 • PRAKTIKUOSIESI JAUNAME IR KŪRYBIŠKAME KOLEKTYVE. 
 • PAŽINSI ŠIAULIŲ MIESTO IR REGIONO JAUNIMĄ. Mūsų biuro erdvėse dažnai lankosi jaunuoliai, kurie dalyvauja mokymuose, konsultacijose, bendrauja vieni su kitais ir augina įgūdžius, padedančius integruotis į darbo rinką arba grįžti į švietimo sistemą. 
 • ESANT POREIKIUI, TURĖSI GALIMYBĘ DIRBTI SU VAIKAIS DIENOS CENTRE 
 • TURĖSI PROGĄ PRISILIESTI PRIE DARBO SU SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIAIS ASMENIMIS. Mes konsultuojame žmones su negalia, teistus asmenis, jaunimą iš vaikų globos namų, bedarbius, priklausomybių turinčius ir kitus žmones, kuriems reikia pagalbos integruojantis į visuomenę.  
 • UŽMEGSI RYŠĮ SU KITOMIS ŠIAULIŲ NVO. Bendradarbiaujame ir palaikome ryšį su dideliu skaičiumi organizacijų.
 • PRISILIESI PRIE TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO. 
 • TURĖSI DAUG ERDVĖS KŪRYBAI IR SAVIRAIŠKAI. 

Susisiek su mumis!

biuras@zispb.lt, +370 647 348 49