Facebook Pixel Image

“Sun in the Age”

Įvyko tarptautinio projekto “Sun in the Age” partnerių susitikimas Šiauliuose (balandžio 4-5 dienomis).
 
     Pirmąją darbo dieną aptarėme antrąjį darbo paketą: parengti metodinę medžiagą suaugusiųjų švietėjams, kuri padės sukurti mišrų mokymų kursą vyresnio amžiaus asmenims. Aptarėme dviejų atvejo analizių ir 3 gerųjų praktikų struktūras.
     Antrąją darbo dieną suplanavome antrąjį susitikimą Šiaurės Makedonijoje. Jis įvyks spalio 2-3 dienomis, aptarėme vertinimo ir viešinimo planus.
    Projektas “Sun in the Age” siekia nagrinėti vyresnio amžiaus žmonių vienatvės ir socialinės izoliacijos problemą, kuri pandemijos metu tapo labiau pastebima. Projekto rezultatais tikimės prisidėti prie sąmoningumu pagrįstų iniciatyvų ir mokymų sveikatos priežiūros srityje, ypač skirtose vyresnio amžiaus žmonėms.
  
Partneriai:  DomSpain,Polygonal,Wisamar Bildungsgesellschaft, C.M. SKOULIDI & SIA E.E,’Goce Delcev’ University – Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип),PROJECT VITAE Beata Mintus

0 Comments