Facebook Pixel Image

Pradedame įgyvendinti projektą nuteistųjų resocializacijai

Šiuo projektu siekiame papildyti trūkstamą resocializacijos pagalbos tinklą, suteikiant kompleksines ir, svarbiausia, tęstines (net ir po bausmės pabaigos) nenutrūkstamas psichosocialines paslaugas.
 
Įgyvendinant projektą numatyta teikti psichologo, socialinio darbuotojo, priklausomybių konsultanto individualias ir grupines konsultacijas, mokymus bendrųjų įgūdžių, finansinio raštingumo, verslumo, skaitmeninių įgūdžių ugdymo temomis, taip pat socialinių bei darbinių įgūdžių stiprinimo mokymus, padėsiančius integracijai į darbo rinką.
 
Paslaugos daugiausiai bus teikiamos Pravieniškių pataisos namuose, tačiau išeinantys iš įkalinimo įstaigų šiaurės Lietuvoje gyvenantys asmenys, galės gauti tęstinę pagalbą Šiaulių mieste.
 
Tikimasi, kad šis projektas garantuos kokybiškų, nenutrūkstamų psichosocialinių paslaugų teikimą, gerės įkalintųjų ir bausmę atlikusių asmenų psichologinė gerovė, mažės pakartotinio nusikalstamumo tikimybė bei stiprės pilietiškumas, atsakomybė bei bendrai gerės įtrauktis į visuomenę.

0 Comments