Facebook Pixel Image

“Pokyčių forume” – žmogaus teisių tema

Šiandien mūsų įstaigos darbuotojai su šešiais savo klientais dalyvauja antrajame projekto “Pokyčių forumas” susitikime Vilniuje. Bendruomenės centre “Miesto laboratorija” jie kartu su projekto partneriais iš visos Lietuvos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais kalbasi žmogaus teisių temomis.
 
Pažeidžiamų visuomenės grupių žmonėms ne visada lengva išreikšti savo poreikius, tad renginio organizatoriai pasitelkia forumo teatro metodą, kuris leidžia atsipalaiduoti, išsakyti savo problemas ir siūlyti sprendimo būdus.
 
Užsiėmimą vedanti aktorė Raminta Vaičekonytė suteikė šansą kiekvienam atsiskleisti. Forumo teatre ribos išsitrynė ir socialiniai darbuotojai, klientai, politinių sprendimų priėmėjai atsidūrė viename žaidime.
 
KAS YRA “POKYČIŲ FORUMAS” ?
 
Šį projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, o VšĮ ŽISPB yra vienas iš partnerių.
 
Tikslas – įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesus.
 
Projekto metu visose Lietuvos apskrityse rengiami skurdą patiriančių asmenų susitikimai žmogaus teisių tematika.
 
Susitikimuose taip pat dalyvauja ir sprendimus priimančių institucijų atstovai.

0 Comments