Facebook Pixel Image

Naujas projektas nusikalsti linkusiam jaunimui

Pradėjome vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą “Nusikalsti linkusių jaunų žmonių socialinės įtraukties skatinimas per mentorystę ir savanorystės skatinimą”. 

Didelis dėmesys bus skiriamas SAVANORYSTEI. Jaunuoliai mokysis įgūdžių, reikalingų savanoriavimui, įtraukiant ir nusikaltimų bei priklausomybių prevenciją pasitelkiant rimtuosius LEGO žaidimus.

MENTORYSTE paremtas patirties ekspertų rengimo modelis padės jaunimui stiprinti lyderystės įgūdžius ir gebėjimus tapti mentoriais jaunesniems, didesnę riziką nusikalsti patiriantiems jaunuoliams kartu puoselėjant ir pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomenės veiklose.

Taip pat bus parengta darbo su nusikalsti linkusiais jaunuoliais METODIKA, kuria naudotis galėtų jaunimo darbuotojai, AJE, AJC personalas. Nusikalsti linkę jaunuoliai ir/arba didesnę riziką patiriantys jauni žmonės dalyvaus individualiose KONSULTACIJOSE ir grupinėse veiklose, kur stiprins socialinius įgūdžius, mokysis komunikacijos, konfliktų sprendimo, pykčio valdymo. Vyks išvažiuojamieji patyriminiai SEMINARAI, tarpinstitucinio bendradarbiavimo renginiai.

Šiame projekte, kuris tęsis iki šių metų galo, dalyvaus dvi tikslinės grupės:

  • Nusikalsti linkę jauni 12-29 m. asmenys (20 dalyvių)
  • Bendrojo lavinimo mokyklų ir/arba profesinių mokyklų 12-19 m. mokiniai (200 dalyvių)

Viso projekto įgyvendinimo metu atviroje erdvėje OPEN vyks aktyvaus ir produktyvaus laisvalaikio užsiėmimai nusikalsti linkusiems jaunuoliams.

0 Comments