Facebook Pixel Image

ŽISPB suteiktas nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas NOKAS

Socialinio darbo praktikoje iki šiol abejojama ar įmanoma rasti objektyvius rodiklius, kurie padėtų įvertinti suteiktų socialinių paslaugų kokybę ir išmatuoti sukurtą poveikį. Bet visi sutinkame, kad matuoti rezultatus būtina, tam, kad būtų užtikrinta paslaugų kokybė, atliepti klientų poreikiai, o ilgojoje perspektyvoje būtų kuriamas socialinis ekonominis poveikis visuomenei.

Nežinodami ar paslaugos veiksmingos, nežinome ar jas reikia tobulinti ir kaip.

ŽISPB visada buvo už kokybiškas paslaugas, o to įrodymas – dar 2022 kovo 2 d. ŽISPB suteiktas nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas NOKAS.

Kelias standarto diegimo procese tikrai nebuvo lengvas, anaiptol – kupinas diskusijų ir iššūkių. Didžiausias lūkestis šiam procesui mūsų įstaigoje buvo kaip įsidiegti naujoves, atsinaujinti patiems taip, kad tai būtų naudinga darbui ir efektyvintų procesus įstaigoje.

Labai norėjosi, kad skirto laiko veiksmingumas būtų jaučiamas ir matomas ne tik standarto diegimo konsultantei, bet ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Visa komanda įsitraukė į diegimo procesą, o dabar – džiaugiamės rezultatais ir, be abejo, žvalgomės – o ką dar galime nuveikti aukštesnės paslaugų kokybės link?

NOKAS standartas sukurtas Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (NSMOT) užsakymu ir skirtas visoms NSMOT priklausančioms organizacijoms, teikiančioms paslaugas, numatytas Socialinių paslaugų kataloge.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas (NOKAS) sukurtas atsižvelgiant į klasikinį L. Harvey (1999) apibrėžimą, kuriuo kokybė yra apibrėžiama kaip pokytis, kai paslaugos teikimo eigoje asmuo yra įgalinamas savarankiškai spręsti problemas ir veikti.

Standartą sudaro trys kokybės kriterijų dalys: organizacijos valdymas ir lyderystė, organizacijos procesai ir orientacija į asmenį.

#NOKAS #socialinespaslaugos #paslaugukokybe

ŽISPB suteiktas nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartas NOKAS.