Facebook Pixel Image

Pradedama teikti pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biurui (toliau – Pagalbos tarnyba) nuo 2021-07-01 yra suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. 

Pagalbos tarnyba atlieka šias funkcijas:

1) įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą;

2) teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

3) teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

4) teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja;

5) organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą;

6) teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

7) nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;

8) informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo;

9) teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas ir jų teikiamą pagalbą.

Pagalbos tarnyba organizuoja ir teikia pagalbą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius.

Į Pagalbos tarnyba gali kreiptis:

1) ikiteisminio tyrimo įstaiga,

2) prokuratūra (prokuroras),

3) teismas,

4) Bendrojo pagalbos centras,

5) savivaldybės administracijos,

6) socialinių paslaugų įstaigos,

7) švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigos,

8) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos,

9) pats nukentėjęs asmuo,

10) kitas asmuo, gavęs nukentėjusio asmens sutikimą.

 

Pagalbos teikimo vieta – P. Višinskio g. 34, Šiauliai, tel. 864504931, el. paštas biuras@zispb.lt

 

PRAŠOME KREIPTIS.  MES JUMS GALIME PADĖTI!

0 Comments