Facebook Pixel Image

Kūrybiškas požiūris į problemų sprendimą

Rugpjūčio 19 d. Šiauliuose vyko baigiamoji „Erasmus“ projekto Dailės ir literatūros taikymas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų švietime” (Nr. 2019-1-LT01-KA204-060488) konferencija, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas supažindinti specialistus, dirbančius su suaugusiaisiais, su įvairiais metodais, padedančiais pažvelgti ir spręsti problemas kiek kitaip.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras per savo daugiau kaip 10 m. patirtį dalyvaujant įvairiuose Erasmusprojektuose sukaupė nemažai darbo įrankių, kuriais ir dalinosi šios konferencijos metu.

67 dalyviai, kurie atvyko iš visos Lietuvos į VU ŠU Informacijos centrą, pirmiausia turėjo galimybę susipažinti su projekto Dailės ir literatūros taikymas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų švietime” rezultatais:

1. Metodologija, kurioje su partneriais bandėme atsakyti į klausimą: Kodėl reikia meną ir literatūrą įtraukti į suaugusiųjų mokymą?“ ir „Kaip įtraukti meną ir literatūrą į suaugusiųjų švietimą?”

2. Dailės ir literatūros kūrinių bazė, kurioje surinkome daugiau nei 60 dailės ir literatūros kūrinių, žinomų visame pasaulyje, arba 6 projekte dalyvaujančioje šalyse (Ispanija, Italija, Bulgarija, Nyderlandai, Turkija, Lietuva). Siūlome panagrinėti šią duomenų bazę ir jums – pamatysite, kaip kūrybingai galima kalbėti apie bankrotą pasitelkus Pablo Pikaso paveikslą arba E. Hemingvėjaus kūrinį „Senis ir jūra“ – kalbėti apie ryžtą ir tikslų siekimą.

3. Taip pat pateikėme net 10 užsiėmimų planų, kurie padės sėkmingai susieti įvairias verslumo kompetencijas (kūrybiškumas, inovatyvumas, derybos, lyderystė, komandos formavimas, problemų sprendimas, marketingas) ir įvairius meno kūrinius. Prie šių užsiėmimų planų taip pat parengėme interaktyvius pristatymus, kuriuos galima iš karto rodyti besimokantiesiems. Šiuose pristatymose taip pat rasite įvairios padalomosios medžiagos – tad šiuos išteklius tikrai verta peržiūrėti!

Visus šiuos išteklius lietuvių kalba galima rasti spalvingoje projekto svetainėje – https://www.applying-arts.eu/en .

Po sočių pietų konferencijos dalyvius suskirstėme į grupes ir pakvietėme į 5 skirtingus užsiėmimus:

1. “Timeslips” – kūrybiškas istorijų pasakojimas.

Profesorė Anne Basting sukūrė TimeSlips metodą, kurio esmė – kūrybiškas istorijos pasakojimas. Taikant šį metodą vyresnio amžiaus asmenys daugiau įsitraukia į veiklas, yra aktyvesni, darbuotojai ir gyventojai daugiau bendrauja tarpusavyje, pagerėja darbuotojų požiūris į senyvo amžiaus žmones. Metodas puikiai tinka socialiniams darbuotojams, tačiau puikiai pritaikomas ir kitų specialistų, dirbančių su senjorais, kuriems pasireiškė Alheimerio, demencijos požymiai.

2. Psichologinis aikido:

Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas žmogus turi savo asmeninę nuomonę ir požiūrį į vykstančius įvykius, jį supantį pasaulį, todėl ginčytis ir kam nors įrodinėti savo požiūrį nėra prasmės. Psichologinio aikido teorijos kūrėjo teigimu, svarbu perprasti dėsningumus pagal kuriuos vyksta bendravimas ir parinkti atitinkamas priemones jiems suvaldyti. Į šypseną atsakome šypsena, į pyktį – dar didesniu pykčiu. Todėl nemaloniose situacijose svarbu nutraukti ydingą ratą ir elgtis priešingai, nei iš Jūsų tikimasi.

3. Forumo teatras – problemų sprendimo metodas:

Tai yra priemonė, kuri  leidžia keisti esamas aplinkybes ir rasti išeitį iš sudėtingos situacijos: dalyviai mokosi kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulina bendravimo įgūdžius, atsikrato bendravimo baimių. Forumo teatro struktūra įtraukia grupę dalyvių, kurie pristato mažą spektaklį, kuriame dramatiškai parodoma socialinė, aktuali auditorijai problema. Auditorijai suteikiama galimybė peržiūrėti scenarijų iš naujo, patiems dalyvaujant vaidinime, išbandant naujus elgesio modelius.

4. Dailės ir literatūros kūriniai – skatinti suaugusiųjų kūrybiškumą

Šiame užsiėmime praktiškai pademonstruotas projekte sukurtas užsiėmimas apie lyderystę pasitelkus dailės kūrinį „Džordžas Vašingtonas kerta Delavero upę”. Dalyviai atliko praktines užduotis, testus, diskutavo, kokius jausmus, mintis sukelia paveikslas, kokį lyderį mato dalyviai. Kaip priešprieša šiam paveikslui taip pat buvo nagrinėjamas Adomo Danusevičius paveikslas iš ciklo “Karminas”. Įžvalgos ir diskusijos buvo labai įdomios! O svarbiausia, žinios apie meną nereikalingos!

5. Eko dirbtuvės – užimtumo organizavimui

Tikslas – sudaryti sąlygas išmokti naudoti antrines žaliavas kūrybiškai, taip didinant įvairių tikslinių grupių socialinį aktyvumą ir socialinių įgūdžių palaikymą.

Visi dalyviai galėjo sudalyvauti dviejuose pasirinktuose užsiėmimuose. Konferencijos pabaigoje dalyviai džiaugėsi ne tik galimybe susitikti gyvai, tačiau ir už praktinius, lengvai pritaikomus darbo įrankius.

„Erasmus“ programos projektas “Dailės ir literatūros taikymas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų švietime” (Nr. 2019-1-LT01-KA204-060488).

0 Comments