Projektai

Projektas „Smurto artimoje aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste“ (Nr. GSA-630)          

 

Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybės Nusikaltimų prevencijos programa     

Tikslai, uždaviniai:

1. Nenutrūkstamai vykdyti smurtinio elgesio keitimo programas.
2. Teikti individualias psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas elgesio keitimo klausimais ribotą šių paslaugų prieinamumą turintiems asmenims.
3. Vesti psichologo ir socialinio darbuotojo vadovaujamus grupinius užsiėmimus, orientuotus į smurtinio elgesio keitimą ir asmeninės atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimą.
4. Mokyti efektyvesnių savikontrolės ir emocijų valdymo strategijų, konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų.
5. Didinti vykdomos veiklos žinomumą ir informuoti visuomenę apie smurto pasekmes individualiu, šeimos ir visuomenės lygiu.Įgyvendinant projektą, 20 asmenų galėtų gauti jiems reikalingą pagalbą ir dalyvauti elgesio keitimo programose.  Organizuojamos viešos paskaitos padės mažinti toleranciją smurtui artimoje aplinkoje, atkreipti visuomenės dėmesį bei suteikti žinių, kaip elgtis patyrus ar pastebėjus smurtą.
 

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais projektas „Smurto artimoje aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste“ (Nr. SAAS10)

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas skirtas vykdyti smurtinio elgesio keitimo programas smurtą artimoje aplinkoje panaudojusiems asmenims. Bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurtais Bendruomeniniais šeimų namais, dalyvauti programoje bus atrenkami asmenys, kurie priklauso socialiai pažeidžiamiausioms grupėms.

Projekto įgyvendinimo metu, remiantis naujausiais ir inovatyviausiais (neblaivios ir sumišusios būsenos akiniais, savikontrolės ugdymo priemonėmis viešų paskaitų metu bei kognityvinės elgesio terapijos, motyvacinio interviu, deeskalacijos, psichodramos ir kt. konsultacijų metu) metodais, bus organizuojamos ir teikiamos smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir smurtinio elgesio keitimo programos paslaugos smurtauti linkusiems asmenims.

Per 20 savaičių kiekvienam programos dalyviui bus suteikta 12 akad. val. (12 savaičių po 1 akad. val.) individualių ir 8 akad. val. (8 savaitės po 1 akad. val.) grupinių programos užsiėmimų.

Per dvi, dviejų valandų trukmės, viešas paskaitas viešose Šiaulių miesto vietose (Viešosiose miesto bibliotekose ar kitose vietose) gyventojai bus informuojami apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, jo raiškos ir formų ypatumus bei pasekmes. Vienos viešos paskaitos metu bus pasitelkiami akiniai, imituojantys alkoholio sukeliamą sumišimą, siekiant iliustruoti psichiką veikiančių medžiagų padarinius suvokimui bei mąstymui, dėl ko kyla agresija ir panaudojamas smurtas artimoje aplinkoje