SEPAL

Į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą - SEPAL 
 
Projekto Nr.: 2017-1-058
Projektą finansuoja: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
 
Projekto vertė: 1 429 932,25 EUR
Projekto trukmė: 2018-10-01 - 2021-09-30 (36 mėn)
 
Projekto tikslas - sukurti struktūrą, pagal kurią, mažiausiai 300 24-29 metų amžiaus jaunuolių, priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms - neįgalieji, romų tautybės, migrantai, žemos kvalifikacijos ar iš mokymosi sistemos "iškritę" - penkiose Europos sąjungos šalyse plėtojant WISE (angl. Work Integration Social Enterprise) modelį, turėtų galimybę dalyvauti mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) programoje ir įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų integracijai į darbo rinką.
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras turi ilgametę patirtį įgyvendinant (re)integracijos į darbo rinką projektus ir, remdamiesi savo patirtimi, jaučiame spragą jaunų žmonių kompetencijų ugdyme mūsų šalyje. Kartu su partneriais įgyvendindami šį projektą, sieksime, kad socialiai pažeidžiamų grupių jaunuoliai turėtų kuo didesnes galimybes integruotis į darbo rinką ir įgytų tam reikalingų žinių bei įgūdžių.
 
ŽISPB uždaviniai projekte:
1) paremti 60 jaunuolių, priklausančių tikslinėms grupėms, integraciją į darbo rinką, taikant pameistrystės metodą;
2) sukurti ir vystyti WISE modelį mūsų šalyje;
3) organizuoti suinteresuotų asmenų komiteto (angl. Local Stakeholders Committee) susirinkimus;
4) oragnizuoti ir vertinti pilotinį mokymosi darbo vietoje (smulkaus ar vidutinio verslo įmonėse) modelį.
 
Projekto partneriai:
1. Projekto koordinatorius - Bucovina Institute for Social Partnership (Rumunija);
2. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva);
3. Pere Closa Private Foundation (Ispanija);
4. KOISPE Diadromes (Graikija);
5. KLOS Sp. z.o.o. (Lenkija)
 
Daugiau apie projektą: http://www.projectsepal.com/
 

Įvyko tarptautiniai gerosios patirties mainai Badalonoje (Ispanija) 
Vasario 28 – kovo 1 dienomis Badalonoje mokymų ekspertai iš partnerių organizacijų dalijosi socialinės politikos ypatumais savo šalyse, integruojant tikslinių grupių atstovus į darbo rinką, socialinio verslo galimybėmis, įdarbinimo paslaugų plėtra ir gerosios praktikos pavyzdžiais.
Mokymų dalyviai rengė ir tikslino WISE (angl. Work integration social enterprise) - Į įdarbinimą orientuotos socialinės įmonės - konceptą, aptarė įdarbinimo specialistų paslaugų įvairovę ir tikslinių grupių klientų pasiskirstymą tarp partnerių.
Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras organizuos 24-29 metų nedirbančių ir nesimokančių neįgalių, riziką patiriančių, romų tautybės, prieglobsčio prašančių jaunuolių (NEETs) integraciją į darbo rinką, taikant pameistrystės metodą. Daugiau apie projektą: http://www.zispb.lt/projektai/vykdomi/sepal
Sekite naujienas!

 


Naujasis projektas SEPAL pristatytas Šiaulių miesto NVO Konferencijoje - Kontaktų mugėje
Gruodžio 7 d. Šiaulių miesto NVO atstovams pristatėme naująjį VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro projektą "Į(si)darbinimo platformos diegimas taikant mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) metodą". Atstovams iš organizacijų, vienijančių neįgaliuosius, tautines mažumas, dirbančių su krizėse atsidūrusiomis šeimomis, mokyklų atstovams pristatėme bendradarbiavimo galimybes bei kvietėme 24-29 metų jaunuolius, priklausančius tikslinėms grupėms, dalyvauti projekte. Tikimės produktyvaus bendradarbiavimo siekiant didinti jaunuolių įsidarbinimo galimybes taikant mokymosi darbo vietoje - pameistrystėsmetodą. 
Projektą finansuoja EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.