LOWE užsienyje

LOWE užsienyje – suaugusiųjų švietimas ir mokymosi bendruomenės
 
Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų, atsakingų už suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir neprofesinį mokymą įgūdžius, siekiant į projektą LOWE įtrauktų organizacijų tvarumo, ir skatinti socialinės integracijos procesus pasitelkus inovatyvius ir pripažintus įrankius vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. OIC Lenkija organizacijai tai bus puiki galimybė sustiprinti organizacinius gebėjimus, užtikrinti darbuotojų, dirbančių su suaugusiaisiais žinias, tarptautinę dimensiją bendradarbiavimui ateityje.
Projekto dalyvės:
1) Projekto koordinatorius – fondas OIC Lenkija;
2) Projekto partneriai / priimančiosios organizacijos – DomSpain Consulting SL (Ispanija) ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva). Partneriai dirba suaugusiųjų švietime, remia mokymosi visą gyvenimą nuostatas apie asmeninį ir profesinį augimą, rengia ir įgyvendina iniciatyvas, skirtas pažeidžiamoms, socialinės atskirties visuomenės grupėms ir vietos bendruomenėms.
3) 11 LOWE organizacijų – Vietos žinių ir švietimo centrai (angl. LOWE) iš 4 vaivadijų.
Projekte kiekvienas partneris surengs 5 dienų mokymus savo šalyje, kurie bus pritaikyti pagal identifikuotus mokymosi poreikius, profesinį profilį ir darbinę aplinką.
Tikslinės grupės:
1. 11 LOWE centrų administracijos darbuotojai (koordinatoriai, animatoriai) – iš viso 22 darbuotojai;
2. 11 LOWE centrų pedagoginiai darbuotojai (2 mokytojai, mokymų vadovai) – iš viso 22;
3. 4 OIC Lenkija fondo darbuotojai (2 projektų vadovai, 2 mokytojai, mokymų vadovai, konsultantai), dirbantys suaugusiųjų švietime.
Projekte dalyviai:
1) Patobulins kompetencijas, įgūdžius suaugusiųjų švietimo srityje;
2) Įgis žinių apie suaugusiųjų mokymo metodologijas ir technikas, mokymo metodus, strategijas, IKT sprendimus;
3) Įgis supratimą apie suaugusiųjų švietimo praktikas, sistemas už Lenkijos ribų;
4) Įgis kompetencijų skatinti pokyčius vietos bendruomenėse, keisti nuostatas apie mokymosi visą gyvenimą asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
5) Įgis supratimą apie suaugusiųjų motyvaciją ir mokymosi trukdžius, kaip išlaikyti motyvaciją mokymosi aplinkoje;
6) gebės atlikti vietos bendruomenių mokymosi poreikių vertinimą ir pritaikyti mokymus pagal identifikuotus poreikius. Tai prisidės prie kokybiškesnio LOWE centrų darbo;
7) Geriau supras ir priims socialinę, kalbinę ir kultūrinę įvairovę;
8) Patobulins užsienio kalbos žinias naudotis įvairiais ištekliais, EPALE ir kitas platformas mokymo planų, turinio tobulinimui;
9) Užmegs tarptautinę partnerystę ateities projektams, iniciatyvoms suaugusiųjų švietime.