Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms

Projektas „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras 2018 m. gegužės 9 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Joniškio rajono savivaldybės administracija dėl projekto „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“ (pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“) įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje.
Mūsų organizacija, kaip projekto partneris, teiks kompleksines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius elgesio sutrikimų, vaikus, patiriančius patyčias, neįgalius vaikus, ir šeimoms, 

kasdieniniame gyvenime susiduriančioms su įvairiais sunkumais – išgyvenančioms sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų 
psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų (teiks pozityvios tėvystės mokymus, psichosocialinę pagalbą, mediacijos, šeimos įgūdžių 
ugdymo ir sociokultūrines bei vaikų priežiūros paslaugas).