ŠEIMOS KONSTELIACIJA

ŠEIMOS KONSTELIACIJA
Projekto trukmė: 2019.07.01 – 2022.06.30 (36 mėn.)
Projekto partneriai:
1. Grupa Profesja Sp. z o.o. (projekto koordinatorius);
2. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras;
3. Latvijas Bernu Fonds.
Projekto tikslas – vystyti socialines smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos kompetencijas. Naujasis modelis, kuris apims darbuotojų mokymo programos kūrimą, pagalbos aukoms programą ir smurtautojų elgesio keitimo programą, daugiausia dėmesio skirs bendravimo metodams, intervencijos įgūdžių, įgalinančių daryti poveikį smurtautojams ir apsaugoti asmenis, nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje, vystymui. 
Tikslinė grupė – intervencijos paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojai. Projekte taip pat siekiama tobulinti paslaugų šeimoms, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, kokybę ir prieinamumą.  Darbuotojams bus rengiami mokymai apie naujojo modelio taikymą.
Projekto etapai:
1. Naujo intervencijos modelio kūrimas kartu su tarptautiniais partneriais;
2. Modelio išbandymas;
3. Poveikio analizė;
4. Modelio tobulinimas;
5. Modelio pritaikymas praktikoje;
6. Rekomendacijų, instrukcijų kitoms institucijoms rengimas. 
Produktai ir rezultatai:
- Santrauka su instrukcijomis, rekomendacijomis organizacijoms, kurios taikys naująjį modelį;
- 90 darbuotojų dalyvaus mokymuose apie naująjį modelį;
- 40 dalyvių išbandys naująjį modelį;
- 20 organizacijų išbandys pirminį modelį;
- 31 institucija naudos naujus metodus;
- 32 darbuotojai iš institucijų, kurios naudos naująjį modelį, įgis bendravimo su smurtautojais ir nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, kompetencijų.