NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas. Darbas su agresyviu/ smurtaujančiu jaunimu

VšĮ ŽISPB vykdo projektą "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas". Šiuo projektu norima atliepti keletos tikslinių grupių, - NVO darbuotojų, dirbančių smurto prevencijos ir intervencijos srityse bei jaunimo, linkusio į agresiją ir smurtą, poreikius. Siekiant užtikrinti darbo su pažeidžiama grupe efektyvumą, atkreipiamas dėmesys į tai, kad įgūdžiai neatsiranda savaime, o dirbant realiomis sąlygomis, reikia ne tik teorinių žinių, bet konkrečių įrankių, padedančių lengvai ir greitai lavinti ar tobulinti reikiamus gebėjimus (t.y. konfliktų valdymo įgūdžius, konstruktyvią reakciją į agresiją; streso įveiką) tiek patiems darbuotojams, tiek jaunimui, su kuriais dirbama. Projekto idėja apima ir sąlygų glaudesniam bendradarbiavimui tarp smurto prevencija ir intervencija užsiimančių institucijų sukūrimui.
 
Projekto vykdymo laikotarpiu Šiaulių mieste bus surengtos 4-ios 4 valandų trukmės Apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvaus NVO ir kitų suinteresuotų įstaigų atstovai iš Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų (Radviliškio, Kuršėnų, Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo) atstovai. 
Galutinis Apskritojo stalo diskusijų tikslas – realiai praktikoje panaudojamo įrankio darbui su agresyviu ir smurtaujančiu jaunimu sukūrimas. Vėliau tiek NVO darbuotojai, tiek su jaunimu suinteresuoti dirbti savanoriai dalyvaus mokymuose, kuriuose naujai parengtą metodiką pritaikys praktiškai – išbandys patys, bei apmokys diskusijose nedalyvavusius kolegas. 
 Projekto kontekste bus sukurta NVO komunikacijos erdvė, kurioje NVO darbuotojai, projekto metu bei po jo, galės dalintis informacija, metodais, idėjomis bei iniciatyvomis, lengvai ir patogiai pasiekti vieni kitus, plėtoti ir palaikyti profesinius ryšius.
 
Projektas įgyvendinamas 2015 m. balandžio – gruodžio mėnesiais. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.