NORDPLUS ADULT

LAIMĖTAS NAUJAS NORDPLUS ADULT PROGRAMOS PROJEKTAS!
 
Mūsų organizacija kartu su partneriais iš Islandijos, Norvegijos ir Švedijos parengė ir laimėjo NordPlus suaugusiųjų švietimo projektą „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės pagalbos teikimo mokymų programą suaugusiųjų švietėjams, kurie dirba / nori dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“.
 
Projekto idėja paremta įsitikinimu, kad norint nutraukti ydingą smurto ratą, reikia dirbti su visais šeiminio smurto dalyviais – tiek smurtautojais, tiek jų aukomis. Partnerių konsorciumą sudaro patyrę savo srities specialistai. ŽISPB dirba su smurtautojais, BIIA iš Švedijos turi patirties teikti pagalbą vaikams, o Solstafir iš Islandijos yra sukaupę didelę patirtį darbe su nukentėjusioms moterims. 
 
Projekto tikslas yra sukurti 1) metodinę medžiagą su praktiniais įrankiais, darbo metodais tiesiogiai dirbti su tiksline grupe ir 2) inovatyvią programą dirbti su šeiminio smurto dalyviais – vyrais, moterimis ir vaikais.
 
Lietuvoje, Švedijoje ir Islandijoje bus surengti 3 tarptautiniai mokymai: 
 
a) Mokymų Lietuvoje metu partneriai įgis žinių, įgūdžių dirbti su smurtautojais. ŽISPB pristatys partneriams šias temas: pagarbus bendravimas, galimybės keisti smurtinį elgesį, smurto ratas, pykčio kilmė, galia ir kontrolė, asmeninė atsakomybė, smurto apraiškos ir kt.
 
b) Mokymų Švedijoje metu BIIA resurscentrum pristatys darbo su vaikais metodus. Pagrindinės mokymų temos: šeiminio smurto poveikis vaikui, kaip padėti vaikams, pozityvių santykių tarp šeimos narių atkūrimas ir palaikymas, saugios aplinkos vaikui kūrimas, pagalba iš bendruomenės ir kt.
 
c) Partneriai iš Islandijos Solstafir  mokys, kaip dirbti moterimis, kurios patyrė smurtą šeimoje. Mokymų temos: rizikos vertinimas, konsultavimas, pagrindiniai darbo principai, moterų savivertės didinimas, santykių, kuriuose smurtaujama, nutraukimas, psichologinės traumos įveikimas, saugumo plano rengimas ir kt.
 
Projekto partneriai:
1. Paraiškos teikėjai ir koordinatoriai – ŽISPB (Lietuva);
2. BIIA (Švedija);
3. Solstafir (Islandija);
4. Folkenuniversitetet (Norvegija).