(Ne)pasiekiami?

„(Ne)pasiekiami?“ 
  
Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė
 
Projekto įgyvendinimo metu:
-> reguliariai organizuojami jaunimo klubai padės sukurti komunikacijos tarp miesto jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų komunikacijos tinklą. 
-> atlikta jaunų žmonių apklausa prisidės prie efektyvios ir įrodymais pagrįstos veiksmų strategijos jaunimo problemoms mieste spręsti kūrimo, padės išsiaiškinti didžiausias jaunų žmonių problemas, „karštuosius“ jaunimo susibūrimo taškus, bei problemų sprendimo galimybes pačių jaunuolių akimis. 
-> organizuojami renginiai – socialinė akcija ir savanorių renginys prisidės prie jaunimo problemų žinomumo visuomenėje sklaidos, savanorystės skatinimo ir pilietiškumo ugdymo. 
-> surengtas diskusijų forumas, kurio metu nuosekli ir įrodymais pagrįsta strategija bus pristatyta Šiaulių m. sav. tarybos atstovams, su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.