Emotion

Emocijų valdymo įrankiai - į pagalbą pedagogams ir suaugusiųjų švietėjams
Dabartinė situacija Lietuvoje rodo, jog nesugebėjimas valdyti emocijų yra didžiulė problema, o pasekmės – liūdnos. Beveik kiekvieną dieną žiniasklaida praneša apie smurtą prieš vaikus, šeimos narius ir giminaičius. Statistika išties liūdina – kas trečia moteris Lietuvoje patiria smurtą. Situacija, deja, panaši ir skandinavų šalyse - 42% moterų Islandijoje yra nukentėjusios nuo įvairių formų smurto. Kita problema – vaikų patyčios. Pagal patyčių rodiklį Lietuva užima 2-ąją, o Danija - 5-ąją vietą Europoje.
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras per paskutinius 5 m. įgyvendindamas įvairias veiklas, susijusias su emocijų valdymu, įtraukė daugiau nei 800 asmenų. Apie 95% asmenų, dalyvavusių organizacijos intervencijose, mokymuose (apie smurtinio elgesio mažinimą, pagalbos sau būdus įveikiant emocinį stresą) turi problemų, susijusių sus negalėjimu išreikšti emocijas, pyktį tinkamu būdu. Dėl to kyla ginčai, smurto protrūkiai, patyčios, depresija ar pan.
Tiesa ta, kad labai dažnai nuo pat vaikystės socializacijos procese esame mokomi užgniaužti savo emocijas. Tai turi didelės įtakos mūsų gyvenimo kokybei, santykiams, elgesiui. Dėl to tampa sudėtinga suprasti ir tinkamai išreikšti norus. Tai dažnai veda prie nusivylimo, kelia pyktį, vienatvės jausmą ir problemas visuomenėje apskritai.
Mokytojai, suaugusiųjų švietėjai, socialiniai darbuotojai, psichologai yra pirmieji, kurie pamato, susiduria su šiomis problemomis. Jiems reikia efektyvių priemonių, kad žinotų kaip elgtis, reaguoti sudėtingoje situacijoje, taip pat kaip pagelbėti žmonėms išreikšti, kontroliuoti ir nuraminti savo emocijas.
Norėdami prisidėti prie šių problemų sprendimo, specialistai iš Danijos (Vestegnen HF & VUC), Latvijos (Mācību centrs plus), Islandijos (Right Now Research, Innovation and Skills), Farerų salų (Dugni) ir Lietuvos (VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras), susibūrė į dviejų metų „NORDPLUS ADULT“ programos projektą.
Projekto tikslas buvo dalintis žiniomis ir parengti įrankių rinkinį apie emocijų valdymą pedagogams, suaugusiųjų švietėjams sėkmingai dirbti su mokiniais, jaunimu, kuris nesimoko, nedirba ir suaugusiaisiais. Įrankių rinkinyje įtrauktos šios temos:
Emocijos, jų slopinimas ir valdymas;
Pykčio valdymas ir raminimo būdai;
Neigiamos emocijos ir pagalbos sau būdai.
Tai praktinis įrankių rinkinys - nagrinėja konkrečias situacijas, su kuriomis pedagogai, suaugusiųjų švietėjai susiduria savo darbe. Situacijos surinktos pasitelkus klausimyną, kurį pildė respondentai penkiose Baltijos-Šiaurės šalyse. Psichologų komanda nagrinėjo šias situacijas ir pateikė rekomendacijas, pagalbos būdus, įrankius, kurie gali padėti nuraminti emocijas.

Konferencija „Emocijos - kaip jas valdyti mokymosi aplinkoje“ Danijoje
Balandžio 10 d. Kopenhagoje vyko baigiamoji projekto EMOTION - Efektyvaus emocijų valdymo įrankiai Baltijos ir Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymų vadovams – konferencija.
Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti projekto rezultatą, kurį per 2 projekto įgyvendinimo metus parengė partneriai iš Latvijos, Lietuvos, Danijos, Farerų salų ir Islandijos – įrankių rinkinį apie tai, kaip suaugusiųjų švietėjams reaguoti į besimokančiųjų emocijas, kurių būna įvairių – pyktis, liūdesys, baimė ir kt., kaip jas deeskaluoti, taip pat pateikti įrankių, kaip padėti jiems ir sau. Mūsų parengtas įrankių rinkinys būtent kalba apie tai.
Džiaugiamės sėkmingu renginiu ir dalinamės jo akimirkomis.
 

Trečiasis projekto EMOTION susitikimas Torshaune 
Torshaunas – Farerų sostinė. O kur tie Farerai? Ne, ne prie Kanarų ar Maljorkos. Tai 18 salų grupė tarp Škotijos ir Islandijos. 
Būtent čia įvyko trečiasis projekto EMOTION – „Efektyvaus emocijų valdymo įrankiai Baltijos ir Šiaurės šalių suaugusiųjų švietėjams, mokymų vadovams“ susitikimas.
Torshaune mus priėmė organizacija „Dugni“, kuri siekia stiprinti pažeidžiamų visuomenės grupių darbinius įgūdžius, padeda iškritusiems iš švietimo sistemos baigti 9 klases, kurios atveria platesnes galimybes toliau mokytis ir įsidarbinti.
Projekto partnerių susitikimas vyko balandžio 10-11 d. skirtinguose „Dugni“ padaliniuose, tad turėjome galimybę plačiai susipažinti su organizacijos veikla.
Susitikimo metu vėlgi daugiausia dėmesio skyrėme praktinių įrankių rinkinio apie emocijų valdymą, skirto suaugusiųjų švietėjams, kūrimui. Pagrindinės įrankių rinkinio temos: kas yra emocijos, jų valdymas, slopinimas, pykčio valdymas ir nu(si)raminimo technikos, neigiamos emocijos darbe ir pagalbos sau būdai.
Partneriai džiaugėsi produktyviu darbu, o laisvu metu – puikiais salų vaizdais.
Kitas susitikimas planuojamas rugpjūčio 22-23 d. Reikjavike (Islandija), kur užbaigsime visas rinkinio dalis ir pradėsime jungti jas į bendrą rinkinį.

 
Projektas EMOTION – daug žadanti partnerystė
NORDPLUS ADULT programos projektas EMOTION įsibėgėja. Puikiai pradėję rugpjūtį Šiauliuose, šį kartą lapkričio 2-3 d. d. partneriai susitiko pas mūsų kaimynus latvius Daugpilyje. Projekte susibūrusi stipri komanda jau parengė pirmąją įrankių rinkinio apie emocijų valdymą dalį. 
Partneriams iš Danijos, Islandijos, Farerų salų, Latvijos ir, žinoma, Lietuvos kuriamas įrankių rinkinys yra labai aktualus. Partnerių mokymų centruose, suaugusiųjų mokyklose dirbantys mokymų vadovai, mokytojai dažnai susiduria su situacijomis, kai besimokantieji yra agresyvūs, per daug jautrūs, jaučia nuolatinę įtampą atlikdami paskirtas užduotis, yra pasyvūs ir pan. Nusprendėme surinkti įvairius sudėtingus atvejus, o komandoje dirbantys psichologai pasiūlys įrankių ir būdų padėti nusiraminti tiek besimokančiajam, tiek suaugusiųjų švietėjui. 
Susitikimo Latvijoje metu partneriai toliau diskutavo apie kitas rinkinio dalis, siūlė atvejus, kuriuos būtų galima įtraukti ir analizuoti bei kas geriausiai padėtų spręsti emociškai sudėtingas situacijas mokymosi aplinkoje.
Iki kito susitikimo Farerų salose balandžio mėn. tikimės pabaigti antrąją rinkinio dalį. Laukia daug darbo, bet nekantraujame ir laukiame to momento, kai turėsime rezultatą savo rankose!
Jei jums ši informacija įdomi ir norite prisidėti prie rinkinio kūrimo, atsakykite į klausimyną apie sudėtingas, konfliktines situacijas suaugusiųjų mokymosi procese. Klausimyną anglų kalba rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą (pildyti galima lietuvių kalba):
 

VALDYKIME EMOCIJAS!
Ar kada susimąstėte, kiek problemų kyla dėl nesugebėjimo tinkamai išreikšti emocijų? Nuo pat vaikystės esame mokomi slopinti emocijas: per garsiai nekalbėti, nesijuokti, neverkti – nes juk negražu. O neišreikštos emocijos turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei, santykiams, elgesiui: pirmaujame Europoje pagal savižudybių skaičių, kas trečia moteris Lietuvoje patiria smurtą šeimoje, vaikai mokykloje patiria patyčias (esame antri Europoje), o dar depresija, alkoholizmas... Emocijų valdymas nereiškia jų slopinimo, nes anksčiau ar vėliau jos vis tiek prasiverš ir dažniausiai pačiu netinkamiausiu būdu... Kaip galime prisidėti prie šių problemų sprendimo? 
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių ir plėtros biuras kartu su kolegomis iš Islandijos, Danijos, Latvijos ir Farerų salų nusprendė parengti įrankių rinkinį specialistams, dirbantiems su suaugusiaisiais, turinčiais įvairiausių problemų: negebančių valdyti pykčio ar užsisklendusių savyje, slopinančių emocijas ir pan. 
 
Rugpjūčio 23 – 24 d. Šiauliuose susirinkę kolegos diskutavo, kad jų organizacijoje dirbantiems specialistams reikia žinių, kaip elgtis tokiose situacijose, kai užsiėmimų, mokymų, pamokų metu dalyvis tampa agresyvus ar pradeda verkti. Specialistai dirbdami patiria stresą ir nori žinoti būdų padėti sau. 
 
Pagrindinės įrankių rinkinio temos:
Kas yra emocijos, jų valdymas, slopinimas;
Pykčio valdymas ir nu(si)raminimo technikos;
Neigiamos emocijos darbe ir pagalbos sau būdai.
Įrankių rinkinys bus baigtas 2018 m. spalį, išbandytas penkiose šalyse ir pristatytas 2019 m. balandžio mėn. konferencijoje Danijoje.
 
Įrankių rinkinio rengimą finansuoja NORDPLUS ADULT programa.
 
 

 

 

Efektyvaus emocijų valdymo įrankiai Baltijos ir Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymų vadovams


NORDPLUS ADULT Projekto Nr.: NPAD-2017/10076
 
Projekto trukmė: 06 2017 – 05 2019
 
Projekto tikslas yra parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą, skirtą suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, smurtavusiais asmenimis, prieglobsčio prašytojais ir jaunuoliais, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose.
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, įgyvendindamas smurto mažinimo programą, organizuodamas mokymus apie pagalbos sau būdus pastebėjo, kad dauguma problemų kyla dėl nesugebėjimo tinkamai išreikšti emocijų, pykčio. Labai dažnai nuo pat vaikystės esame mokomi slopinti emocijas. Neišreikštos emocijos turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei, santykiams, elgesiui.
 
Užsibrėžti tikslai:
1. Parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą suaugusiųjų švietėjams;
2. Plėsti suaugusiųjų švietėjų supratimą apie emocijų valdymą (konferencija Danijoje 2019 m. balandį).
 
Projekto partneriai:
1. Projekto koordinatorius VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva);
2. Mācību centrs plus (Latvija);
3. Vestegnen HF & VUC (Danija);
4. Dugni (Farerų salos);
5. RightNow ehf Research, Innovation and Skills (RRIS) (Islandija).