DRAGON DREAMING

"Svajojame, planuojame, įgyvendiname ir vertiname Erasmus+ projektus” (DRAGON DREAMING)
2017-2-PL01-KA205-039157
 
Active Women Association (Lenkija, projekto koordinatoriai), Permacultura Cantabria (Ispanija) ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva) 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti naują Erasmus+ programos KA2 projektą „Svajojame, kuriame, vaidiname ir švenčiame Erasmus+ projektus”. 
 
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo darbuotojų kompetencijas įtraukti, motyvuoti jaunimą, skatinti juos rašyti projektus, verslo planus.
 
Pagrindiniai projekto uždaviniai:
1. Keistis gerąja darbo su jaunimu patirtimi vizitų Lenkijoje ir Lietuvoje metu;
2. Tobulinti partnerių jaunimo darbuotojų verslumo, vadovavimo ir kūrybiškumo gebėjimus pasitelkiant „Dragon Dreaming“ metodologiją, naudoti ją organizacijos veiklose. Šiam uždaviniui pasiekti po 6 partnerių organizacijų jaunimo darbuotojus dalyvaus 10 dienų mokymuose Ispanijoje.
3. Viešinti naują metodą, pristatyti „Dragon Dreaming“ metodologiją suinteresuotiems asmenims. Planuojama, kad konferencijos 3 šalyse vyks 2019 m. gegužės mėn.
 
Po mokymų Ispanijoje partneriai išbandys metodologiją su jaunais žmonėmis savo šalyje. Tikimasi, kad užsiėmimų metu jaunuoliams kils projektų idėjų, verslo sumanymų, kuriuos metodologijos dėka pavyks išsamiai ir kokybiškai aprašyti ir pateikti Erasmus+ projektą.