Competent to Do

Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas

„Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas” (COMPETENT TO DO) LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355

Projektas vykdomas keturiose šalyse. Projektas skatina inovatyvų  įkalintų moterų ugdymą ir mokymą;
a) mokymų vadovams ir darbuotojams, kurie dirba su įkalinimo įstaigose esančiomis arba iš jų išėjusiomis moterimis;
b) kalinėms moterims – didinti jų motyvaciją mokytis ir įgyti svarbiausių socialinių įgūdžių, kurie padėtų toliau siekti mokslo. Tai palengvins jų integraciją į visuomenę.

Toks ugdymo ir mokymo modelis turėtų padėti išvengti recidyvizmo visoje Europoje.

Projekto uždaviniai:
- Išanalizuoti situaciją, susijusią su kalinčių moterų ugdymu, partnerių šalyse;
- Paruošti atrankos kriterijus a) mokymų vadovams, kurie dalyvaus mokymuose, b) kalinėms, kurios bus įtrauktos į mokymus;
- Pasirinkti motyvacijos priemones, kurios paskatintų kalines įsitraukti į ugdymo/ švietimo programas;
- Suorganizuoti 1 vadovų mokymus Vokietijoje;
- Vokietijoje apmokyti 12 mokymų vadovų;
- Remiantis Kroatijos patirtimi paruošti ir perkelti mokymo programą į Slovėniją ir Lietuvą – 2 moduliai, skirti kalinių mokymui;
- Adaptuoti mokymų programą moterims kalinėms, esančioms arba išėjusioms iš Lietuvos, Slovėnijos kalėjimų;
- Įvertinti mokymų programos pritaikymą / adaptavimą;
- Suorganizuoti 2 bandomuosius mokymus (Slovėnijoje ir Lietuvoje);
- Padėti moterims, kalinčioms Slovėnijos ir Lietuvos kalėjimuose, įgyti verslumo ir socialinių kompetencijų, kurios padėtų tolesniame jų profesiniame pasirengime ir socialinei integracijai;
- Nustatyti, kokių kompetencijų reikia mokymų vadovams, kad jie galėtų dirbti su kalinėmis;
- Skleisti informaciją apie projekto rezultatus;
- Vykdyti vidinį ir išorinį projekto vertinimą;
- Suteikti 2 kalinėms iš Slovėnijos ir Lietuvos galimybę gauti nemokamą išsilavinimą, įgyti profesinių įgūdžių ir rasti darbą po to, kai atliks bausmę kalėjime. 

Projekto partneriai:
• CDI UNIVERZUM – projekto pareiškėjas ir koordinatorius iš Slovėnijos  
• CENTER SPIRALA, Slovėnija
• MiT - Institution for a wider social acceptability and acceptance, Slovėnija
• Female Prison Ig – tylusis partneris iš Slovėnijos    
• The Employment Service of Slovenia – tylusis partneris iš Slovėnijos    
• FCZB – Frauen Computer Zentrum Berlin, Vokietija
• University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nikola Šubić Zrinski in Zagreb, Kroatija
• VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras”, Lietuva
• Panevėžio suaugusiųjų mokykla – tylusis partneris

 Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu http://competenttodo.com