Meno panaudojimas gerinti žmonių psichinę sveikatą socialinėje priežiūroje

 

Meno panaudojimas gerinti žmonių psichinę sveikatą socialinėje priežiūroje
Erasmus+ KA2 projektas
 
Projekto trukmė: 2015 09 01 – 2017 08 30
 
Projekto Museums Art & Alzheimer's tikslas yra kurti edukacines veiklas, kurios prisidėtų prie Alzheimeriu sergančiųjų ir juos globojančių žmonių gerovės kūrimo bei skatintų visuomenės supratimą apie ligą. Alzheimeriu sergančiam žmogui reikia globėjo, slaugytojo, kuris galėtų juo pasirūpinti, ir supratingos visuomenės.
 
Dauguma demencijos simptomų nėra tiesioginis ligos padarinys, tačiau jie priklauso nuo negebėjimo tinkamai reaguoti į išorinio pasaulio poreikius. Norint užtikrinti demencija sergančio asmens gerovę, reikia užpildyti atotrūkį tarp asmens likusių savybių (stebėjimo įgūdžių, emocinio intelekto, gebėjimo megzti santykius, ekspresyvių ir bendravimo įgūdžių, kurie gali būti nebūtinai verbaliniai) ir sunkumų, su kuriais susiduria asmenį globojantys asmenys, nes dėl pasikeitusių aplinkybių jiems reikia pritaikyti savo bendravimo metodus, susijusius su globojamais asmenimis.
Tad svarbu sutelkti dėmesį ne tik į paciento poreikius ir gebėjimus, bet į paciento-globėjo santykį.
Tad pagrindiniai Museums Art & Alzheimer's uždaviniai yra:
a) Padėti globėjams užmegzti tinkamą santykį (šviečiamąjį), kad komunikacija būtų kuo efektyvesnė. Žinoti apie visus įmanomus bendravimo būdus (žodinius, nežodinius, gestų, kūno, veido išraiškas, lietimą, judesį) per  susidūrimą su menu muziejuose.
b) Projektas Museums Art & Alzheimer's siekia mokyti muziejų edukatorius ir kitus specialistus, dirbančius geriatrijos srityje, kad jie sugebėtų kurti programas, tinkamas asmenims su demencija ir jų globėjams.
Meno nauda yra matoma iš įgytos patirties: muziejų projektai, skirti demencija sergantiems žmonėms, parodė meninės patirties efektyvumą (kuri suprantama kaip sudėtinga kultūrinė patirtis, pradedant nuo meno kūrinių apžiūrėjimo iki kūrybinių ir ekspresyvių veiklų).
 
Projektas siekia sukurti edukacinius išteklius edukatoriams ir globėjams.
Kiekvienoje šalyje bus įtraukta 320 žmonių (muziejų edukatorių, geriatrijos specialistų, globėjams, žmonėms, sergantiems demencija) į mokymų medžiagos kūrimą, vertinimą ir išbandymą. Dar daugiau žmonių bus pasiekta per įvairius viešinimo renginius.
 
Florencijoje vyks bendras darbuotojų susitikimas, kuriame bus dalinamasi patirtimi, kad būtų sukurtas muziejaus programos modelis, skirtas žmonėms, sergantiems Alzheimeriu, dėmesį sutelkiant į globėjus. Vėliau šis modelis bus išbandytas kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje.
 
Projekte bus sukurti du produktai:
- Mokymų kursas internetinėje platformoje apie muziejų programų kūrimą žmonėms, sergantiems senatvine demencija;
- Vadovas, skirtas šeimoms, specialistams ir edukatoriams, dirbantiems muziejuose, apie bendravimą su demencija sergančiais žmonėmis per meną.
Taip pat planuojama konferencija, kurios metu dalyviams bus praktiškai pademonstruoti darbo metodai.
 
Pagrindiniai projekto rezultatai yra:
- Kursas edukatoriams ir vadovas šeimoms;
- Mokymai 24 žmonėms, kurie išbandys sukurtą mokymų programą;
- 10 globėjų (žmonių, kurie rūpinasi Alzheimeriu sergančiais žmonėmis) grupė kiekvienoje šalyje išbandys sukurtą vadovą ir jį įvertins;
- Bus tobulinami dalyvaujančių organizacijų e-mokymosi įgūdžiai;
- Tikimasi teigiamo poveikio dalyviams, kurie dalyvaus bandomuosiuose mokymuose: pagerėjusi gyvenimo kokybė, geresnis bendravimas su pacientais, socialinė integracija
- Bus prisidedama prie visuomenės, kuri yra draugiška demencija sergantiems žmonėms, kūrimo.
 
Tikimės, kad projektas prisidės prie komunikacijos tarp paciento ir globėjo per meno veiklas gerinimo, šis metodas plis ir bus tobulinamas toliau.
 
Projekto partneriai:
Fondazione Marini San Pancrazio (Italija)
Euridea (Italija)
Kilkenny Art Gallery Society Limited (Airija)
Socialiniai meno projektai (Lietuva)
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva)
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (Vokietija)