A Positive Journey

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas

“Pozityvi kelionė“ (PK), remiantis Europos bendradarbiavimu didelį dėmesį skiria socialinės atskirties grupių stigmatizacijos problematikai. Partneriai iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Lietuvos ir Italijos projekto metu keičiasi gerąja patirtimi, kuriamas technologinių ir komunikacinių mokymosi priemonių rinkinys, kurio pagalba kovojama su visuomenėje vyraujančiomis stigmomis. PK tikslinės grupės turi galimybę įrašyti savo esamas ar išgyventas patirtis. PK tikslinėms grupėms suteikiama prieiga prie internetinės platformos, kuri padeda socialiai atskirtiems asmenims dalintis savo pasiekimais įveikiant asmeninius sunkumus. Kiekvienas partneris dirba su 12 socialinės atskirties asmenimis. Jiems pateikiami teigiami vaizdinių pavyzdžiai, tokie kaip poezija, menas, muzika, straipsniai, vaizdo įrašai ir kitos priemonės, kurių pagalba gali susikurti pozityvų gyvenimo vaizdinį.  Dalyviai tobulina asmeninius įgūdžius, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi. Besimokančiųjų teigiama patirtis, paskatins kitus asmenis nenuleisti rankų ir pakeisti savo gyvenimą teigiama linkme. Projekte įgytos patirties dėka dalyviai ateityje galės įsitraukti į formalius ir neformalius mokymus. 


Projekto tikslai:
• Didinti asmens pasitikėjimą savimi ir savigarbą;
• Kovoti su stigmomis;
• Didinti tikslinės grupės technologinių ir komunikacinių priemonių įgūdžius;
• Spręsti socialines problemas ir sukurti platformą, kurioje dalyviai galėtų pasidalinti savo sėkmingomis gyvenimo istorijomis.
• Dalintis ES partnerių, dirbančių su technologinėmis ir komunikacinėmis platformomis, gerąja patirtimi.

 

Projekto partneriai:
• Plymouth & District Mind Association, Jungtinė Karalystė – projekto koordinatorius;
• MENTAL HEALTH CENTER / GENERAL HOSPITAL OF AGRINIO, Graikija;
• Volunteer Cornwall, Jungtinė Karalytė;
• Cittadinanza Onlus, Italija
• VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lietuva.          

Daugiau informacijos: www.apositivejourney.com

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ir administruojant nacionalinei agentūrai Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondui.