Emotion

VALDYKIME EMOCIJAS!
Ar kada susimąstėte, kiek problemų kyla dėl nesugebėjimo tinkamai išreikšti emocijų? Nuo pat vaikystės esame mokomi slopinti emocijas: per garsiai nekalbėti, nesijuokti, neverkti – nes juk negražu. O neišreikštos emocijos turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei, santykiams, elgesiui: pirmaujame Europoje pagal savižudybių skaičių, kas trečia moteris Lietuvoje patiria smurtą šeimoje, vaikai mokykloje patiria patyčias (esame antri Europoje), o dar depresija, alkoholizmas... Emocijų valdymas nereiškia jų slopinimo, nes anksčiau ar vėliau jos vis tiek prasiverš ir dažniausiai pačiu netinkamiausiu būdu... Kaip galime prisidėti prie šių problemų sprendimo? 
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių ir plėtros biuras kartu su kolegomis iš Islandijos, Danijos, Latvijos ir Farerų salų nusprendė parengti įrankių rinkinį specialistams, dirbantiems su suaugusiaisiais, turinčiais įvairiausių problemų: negebančių valdyti pykčio ar užsisklendusių savyje, slopinančių emocijas ir pan. 
 
Rugpjūčio 23 – 24 d. Šiauliuose susirinkę kolegos diskutavo, kad jų organizacijoje dirbantiems specialistams reikia žinių, kaip elgtis tokiose situacijose, kai užsiėmimų, mokymų, pamokų metu dalyvis tampa agresyvus ar pradeda verkti. Specialistai dirbdami patiria stresą ir nori žinoti būdų padėti sau. 
 
Pagrindinės įrankių rinkinio temos:
Kas yra emocijos, jų valdymas, slopinimas;
Pykčio valdymas ir nu(si)raminimo technikos;
Neigiamos emocijos darbe ir pagalbos sau būdai.
Įrankių rinkinys bus baigtas 2018 m. spalį, išbandytas penkiose šalyse ir pristatytas 2019 m. balandžio mėn. konferencijoje Danijoje.
 
Įrankių rinkinio rengimą finansuoja NORDPLUS ADULT programa.
 
 

Efektyvaus emocijų valdymo įrankiai Baltijos ir Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymų vadovams


NORDPLUS ADULT Projekto Nr.: NPAD-2017/10076
 
Projekto trukmė: 06 2017 – 05 2019
 
Projekto tikslas yra parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą, skirtą suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, smurtavusiais asmenimis, prieglobsčio prašytojais ir jaunuoliais, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose.
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, įgyvendindamas smurto mažinimo programą, organizuodamas mokymus apie pagalbos sau būdus pastebėjo, kad dauguma problemų kyla dėl nesugebėjimo tinkamai išreikšti emocijų, pykčio. Labai dažnai nuo pat vaikystės esame mokomi slopinti emocijas. Neišreikštos emocijos turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei, santykiams, elgesiui.
 
Užsibrėžti tikslai:
1. Parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą suaugusiųjų švietėjams;
2. Plėsti suaugusiųjų švietėjų supratimą apie emocijų valdymą (konferencija Danijoje 2019 m. balandį).
 
Projekto partneriai:
1. Projekto koordinatorius VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva);
2. Mācību centrs plus (Latvija);
3. Vestegnen HF & VUC (Danija);
4. Dugni (Farerų salos);
5. RightNow ehf Research, Innovation and Skills (RRIS) (Islandija).