Projektai

 

DSH Positive choices

 

Projektas "DSH Positive Choices" yra skirtas spręsti sąmoningo savęs žalojimo problemą jaunimo tarpe. Ši problema dažnai vertinama kaip "asmenybės sutrikimas". Žmogui dažnai klijuojamos įvairios neigiamos etiketės. Tokios žymos veda prie socialinės atskirties ir izoliacijos, depresijos ir galiausiai gali baigtis rizikoje esančio jauno žmogaus savižudybe.

 


Museums Art & Alzheimer's

Projekto Museums Art & Alzheimer's tikslas yra kurti edukacines veiklas, kurios prisidėtų prie Alzheimeriu sergančiųjų ir juos globojančių žmonių gerovės kūrimo bei skatintų visuomenės supratimą apie ligą.

Projekte bus sukurti du produktai:
- Mokymų kursas internetinėje platformoje apie programų muziejuose kūrimą žmonėms, sergantiems senatvine demencija;
- Vadovas, skirtas šeimoms, specialistams ir edukatoriams, dirbantiems muziejuose, apie bendravimą su demencija sergančiais žmonėmis meno pagalba.
 

Competent to do

Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas              

 

 


 

 


                                       


NORDPLUS ADULT PROJEKTAS

ŽISPB kartu su partneriais iš Islandijos, Norvegijos ir Švedijos parengė ir laimėjo NordPlus suaugusiųjų švietimo projektą „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės pagalbos teikimo mokymų programą suaugusiųjų švietėjams, kurie dirba / nori dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“.

Projekto idėja paremta įsitikinimu, kad norint nutraukti ydingą smurto ratą, reikia dirbti su visais šeiminio smurto dalyviais – tiek smurtautojais, tiek jų aukomis. Partnerių konsorciumą sudaro patyrę savo srities specialistai. ŽISPB dirba su smurtautojais, BIIA iš Švedijos turi patirties teikti pagalbą vaikams, o Solstafir iš Islandijos yra sukaupę didelę patirtį darbe su nukentėjusioms moterims. 

 

A Positive Journey

Projektu siekiama skatinti socialiai atskirtų žmonių pozityvios ateities kūrimą ir kovoti su visuomenėje vyraujančiomis stigmomis. Pagrindinė projekto idėja yra naudojantis gerąja patirtimi skatinti neįgaliuosius įveikti jiems iškilusius sunkumus ir taip kurti savo pozityvią ateitį. Geraisiais pavyzdžiais siekiama socialiai atskirtiems žmonėms parodyti, kad negalia nėra kliūtis siekiant savo tikslų. 


 


INforEX

InforEX kurs mokymų modelį, kuris bus taikomas ne klasėje, o darbo vietoje. Šiame procese aktyviai dalyvaus mažų individualių įmonių savininkai, kurie taps suaugusiųjų mokymų vadovais. Įmonių vadovams padės patyrę tutoriai. Projekte taip pat bus sukurtas naujas įgūdžių vertinimo modelis, atitinkantis ECVET sistemos reikalavimus. Tam, kad būtų pasiekti projekte užsibrėžti tikslai, partneriai atliks situacijos analizę, mokymų poreikio vertinimą 6 ES šalyse.

 

Forgotten treasure

,,Prarasti lobiai“ – tai projektas, skirtas jaunimui. Pagrindinis jo tikslas – skatinti jaunus žmones domėtis savo kraštu, iš naujo atrasti jau primirštas ar ieškoti dar neatrastų, bet patrauklių objektų savoje aplinkoje, t. y. kaimo vietovėse ir pan. Projekto metu dalyviai turės fotografuoti pasirinktus objektus, ieškoti informacijos apie juos tiek istoriniuose šaltiniuose, tiek apklausti bendruomenės narius, vyresnio amžiaus žmones, kurie dar gali prisiminti jau užmirštos vietos unikalumą, jo svarbą.  

 

EMOTION 

Projekto tikslas yra parengti praktinių įrankių rinkinį apie emocijų valdymą, skirtą suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, smurtavusiais asmenimis, prieglobsčio prašytojais ir jaunuoliais, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose.

                            

 

 
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo darbuotojų kompetencijas įtraukti, motyvuoti jaunimą, skatinti juos rašyti projektus, verslo planus.
 Pagrindiniai projekto uždaviniai:
1. Keistis gerąja darbo su jaunimu patirtimi vizitų Lenkijoje ir Lietuvoje metu;
2. Tobulinti partnerių jaunimo darbuotojų verslumo, vadovavimo ir kūrybiškumo gebėjimus pasitelkiant „Dragon Dreaming“ metodologiją, naudoti ją organizacijos veiklose. Šiam uždaviniui pasiekti po 6 partnerių organizacijų jaunimo darbuotojus dalyvaus 10 dienų mokymuose Ispanijoje.
3. Viešinti naują metodą, pristatyti „Dragon Dreaming“ metodologiją suinteresuotiems asmenims. Planuojama, kad konferencijos 3 šalyse vyks 2019 m. gegužės mėn.
 
Pagrindinis "CONATURE" (sąmoningas gamtinių išteklių naudojimas) projekto tikslas, kurti tokias novatoriškas priemones, kurių pagalba naudojant skaitmenines technologijas, projekto dalyviai galėtų įgyti profesinius įgūdžius ir kompetencijas aplinkos ir ekologinio ūkininkavimo srityje bei įgytas žinias perduoti kitiems.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiami ir kiti tikslai: švietimo tobulinimas, savanoriškumas, socialinė sanglauda, tiesioginė gamtos apsauga, kultūros paveldo išsaugojimas, ES pilietybės bei vertybių propagavimas.