Smurtinio elgesio mažinimo programa

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras vykdo mokymo programą ,,Smurtinio elgesio mažinimas“. Šios veiklos tikslas – taikant įvairius intervencinius modelius keisti smurtaujančių vyrų destruktyvų elgesį, smurtines reakcijas ir taip padėti apsaugoti smurto auką nuo pakartotinės agresijos.

Mokymo medžiagos turinį sudaro privalomas ir laisvai pasirenkamas modulis. Į privalomą modulį įeina individualus darbas (jo metu vyks individualios konsultacijos su psichologu ar socialiniu darbuotoju) ir grupinis darbas (jo metu psichologas ir socialinis darbuotojas ves struktūruotus terapinius užsiėmimus, koncentruotus į smurtinio elgesio keitimą). Laisvai pasirenkamas dalykas – grupiniai užsiėmimai. Jų metu dalyviai mokysis bendrauti su artimaisiais kasdienėje veikloje taikydami tai, ką išmoko dalyvaudami privalomojo modulio užsiėmimuose. Pasibaigus mokymams bus vykdomas pasiekimų vertinimas – žodžiu vyks kiekvienos temos apibendrinimas. Šioje programoje gali dalyvauti visi, norintys pašalinti, pakeisti smurtinį elgesį artimoje aplinkoje.

Ši mokymo programa yra dviejų tipų: ilgesnė (16 akademinių valandų) ir trumpesnė (8 akademinės valandos). Mokymų kaina 57 € arba 112 €, priklauso nuo kursų ilgio.