Monika Jonikytė

Monika Jonikytė 
Socialinė darbuotoja
 
Monika Jonikytė yra įgijusi socialinio darbo bakalauro laipsnį. Turi socialinio darbo su senjorais, neįgaliaisiais ir asmenimis esančiais probacijos tarnybos priežiūroje patirties.
 
Šiuo metu dirba projekte „Aš galiu!“ su asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų; nedirbančiais ir nesimokančiais asmenimis; buvusiais vaikų socialinės globos namų auklėtiniais ir socialinės pašalpos gavėjais. Informuoja, konsultuoja, motyvuoja asmenis, įvertina jų poreikius, sudaro individualius veiklų planus, padeda (re)integruotis į darbo rinką. Taip pat konsultuoja asmenis panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje. Profesinės domėjimosi sritys – užimtumo ir dailės terapija, biblioterapija, tarpasmeninio bendravimo psichologija, efektyvus bendravimas ir konfliktų valdymas.