Gintarė Černikienė

Gintarė Černikienė
Projektų vadovė

8 metai tarptautinių projektų administravimo ir koordinavimo patirtis, anglų kalbos filologė, vertėja, 6 metus dirba su įvairiomis socialinės atskirties grupėmis (jaunimu, negalią turinčiais asmenimis, socialiniais darbuotojais ir jų padėjėjais, savanoriais ir t. t.),  3 metus veda mokymus apie lygias lyčių galimybes ir verslumą. Koordinavo ir administravo šiuos INTERREG, Mokymosi visą gyvenimą ir Erasmus + projektus:
1) Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos projekto UBUS „Baltų vienybė po Saule“, LLII-078  vadovė nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. liepos mėn.;
2) Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto „Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas” (COMPETENT TO DO, LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355) veiklų koordinavimas, administravimas;
3) LLP Grundtvig daugiašalio projekto “AUTO – Autistic Adults Training for New Opportunities” (LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) vadovė, tyrėja (01 02 2015 – 30 10 2015);
4) Erasmus+ programos KA2 projekto “DSH Positive Choices“ (2014-2-UK01-KA205-012013) administratorė, koordinatorė (01 10 2015 – dabar);
5) “Harnessing the Arts for Wellbeing in mental Health and Social Care (Art4Alz)” (KA2 2015-1-IT02-KA204-015349) administratorė, veiklų koordinatorė (01 09 2015 – dabar);
6) Erasmus+ KA3 projekto “M.E.D.E.U.Y.M – Įgalinimas per Europos jaunimo modelio sukūrimą” veiklų koordinavimas Lietuvoje;
7) Erasmus+ KA2 projektas „Enterprising and creative young people - together in modern Europe” veiklų koordinatorė, administratorė;
8) Erasmus+ KA2 projekto „AppYourSchool“ veiklų koordinavimas Lietuvoje (2016-1-IT02-KA201-024439) (01 10 2016 – dabar);
9) Parengtas ir koordinuojamas NORDPLUS Adult programos projektas “Nordic-Baltic Collaboration in Creating Innovative Training Programme for Adult Educators To Work with Perpetrators, Women and Children who Suffered from Domestic Violence” (NPAD-2016/10025) (01 06 2016 – dabar);
10) Koordinuojamas projektas “Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodai“  (INforEX) (2016-1-LT01-KA204-023242) (01 10 2016 – dabar);
11) Parengtas ir koordinuojamas NORDPLUS Adult programo projektas EMOTION - Tools for Effective Management of Emotions for the Baltic-Nordic Consortium of Adult Trainers (NPAD-2017/10076) (01 06 2017 – dabar).