Darbuotojai

 


Asta Jaseliūnienė
Direktorė


Gintarė Černikienė
Socialinių programų koordinatorė

 


 

Socialinio darbo magistrė, turinti 12 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais psichikos ir proto negalią, 5 metų patirtį su asmenimis iš rizikos šeimų, jaunuoliais, linkusiais nusikalsti, neįgaliaisiais, senjorais, imigrantais. Įvairių neformalių programų kūrėja ir autorė, turinti mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirbo ir bendradarbiavo su organizacijomis iš Švedijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Vokietijos, Slovakijos, įgijo žinių kultūrinių skirtumų srityje. Pastaruoju metu dirba su asmenimis, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, juos konsultuoja smurtinio elgesio keitimo klausimais. 
Mokymų vadovės interesų sritys: forumo teatras, darbas su agresyviais klientais, komandinis darbas, socialinio darbo pagrindai, apskritojo stalo organizavimas, konferencijų organizavimas, profesinė kompetencija socialinio darbo praktikoje. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.

Daugiausia dirba su socialinės rizikos šeimomis ir neįgaliais žmonėmis. Šioms grupėms ir įvairių sričių specialistams veda mokymus šiomis temomis: Anglų kalbos pagrindai, Lyčių lygios galimybės darbe, Verslumas ir lyderystė profesinės ir darbinės savirealizacijos procese, Sveikos gyvensenos įgūdžiai ir priklausomybių prevencija, Efektyvi komunikacija įsidarbinimo procese ir darbinėje veikloje, Sveikata ir ergonomika darbe.
Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse, koordinuoja ir administruoja tarptautinius projektus. Taip pat turi patirties vertimų srityje, verčia projektų produktus iš/į lietuvių kalbą į/iš anglų k. Mokymų vadovės interesų sritys: lyčių lygybė darbe ir šeimoje, verslumas, lyderystė. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.