Apie mus

Viešoji įstaiga „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ įsteigta 2010 metais.

Mes siekiame:
• skatinti, kurti ir įgyvendinti novatoriškas socialines ir edukacines iniciatyvas vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
• skatinti ir įgyvendinti darbo bei profesinio užimtumo politikos programas, projektus, priemones ir skleisti gerosios žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos modelius;
• organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklą;
• inicijuoti ir plėtoti į neįgalius asmenis, vyresnio ir senyvo amžiaus žmones orientuotą ir jų poreikius tenkinančią veiklą bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą neįgalių, vyresnio ir senyvo amžiaus reikalų srityje.

2013 m. veiklos ataskaita