Naujienos

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras Šiauliuose organizuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymus temomis: Birželio 9-10 d. "Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais". 16 akad. val. Kaina: 40€.
Registracija tel. 861634383

 

2016 m. balandžio 21 dieną VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė Šeduvos globos namuose vedė praktinius mokymus socialinį darbą dirbantiems specialistams, tema „Problemų sprendimas forumo teatro metodu“.

Mokymų metu dalyviai mokėsi kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulino bendravimo įgūdžius, stiprino pasitikėjimą savimi, atsikratė įvairių bendravimo baimių. Mokymų metu visi dalyviai atliko tam tikrus vaidmenis, perteikė įvairias problemines situacijas, ieškojo kūrybingų problemos sprendimo būdų. Darbuotojai, dirbantys Šeduvos globos namuose, labai atsidavę savo darbui, mylintys savo klientus, suprantantys savo darbo prasmę, o be to turintys nuostabią direktorę, kuri vienija kolektyvą, buria į komandą ir visi kartu eina į priekį. Šaunuoliai!!!

 

Na ką, pagaliau, 2016 m. balandžio 11- 15 dienomis įvyko ir ketvirtasis projekto „Positive Choices“ partnerių susitikimas.

Šauniai padirbėjome. Aktyviai dalyvavome praktiniuose mokymuose, gavome labai daug metodinės medžiagos kaip dirbti su jaunuoliais, kuriems sunkiau sekasi išreikšti savo jausmus. Turėjome „kietą“ lektorių iš Turkijos, kuris labai rimtai žiūri į savo darbą ir nei minutės nepraleido veltui – išspaudė iš mūsų viską ką galėjoJ. Na, bet mums, atvykusiems iš Lietuvos, Graikijos, Rumunijos, UK,  labai pasisekė – ne tik gavome naudingų žinių, praktinių patarimų dirbant su jaunimo darbuotojais bei jaunuoliais, bet ir kultūrinės programos turėjome nemažai. Spėjome kiek tik galėjome: aplankėme Kapadokijos regiono įžymiąsias vietas, lindome net ir į tuos urvus ir požeminius miestus, kuriuose dar iki 1924 m. gyveno žmonės. Nerealu buvo visa tai savo akimis pamatyti. 

 
Apie projektą „Atrask save“ – Šiaulių regioninėje televizijoje!
Balandžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vyko spaudos konferencija, skirta skleisti informaciją apie projektą „Atrask save“. Spaudos konferencijoje dalyvavo Vietos JGI koordinatorės Šiaulių mieste Indrė Katauskienė (iš VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro), Giedrė Paliulienė (iš Šiaulių jaunimo centro) ir Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistė – koordinatorė Laura Každailytė. Reportažus apie projektą gali pasižiūrėti čia:
 
 
 
 

 
„Atrask save“
LDB projekte „Atrask save“ esame užmezgę platų bendradarbiavimo tinklą su įvairiomis Šiaulių m. organizacijomis, įstaigomis, mokyklomis.Draugaujame ir su Šiaulių miesto ir rajono PK viešosios policijos skyriumi. Mus visuomet mielai priima bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji specialistė Danutė Jakubkienė. Balandžio 14 d. lankėmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriuje, susitarėme draugauti, pasiūlėme savo pagalbą. Indrė Katauskienė, paskatinta Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistės – koordinatorės Lauros Každailytės, tapo draugijos savanore.
 

 
Balandžio 5 d., pas mus lankėsi LDB kartu su JRD įgyvendinamo projekto „Atrask save“ koordinatorė Viktorija Znojevaitė. Viktorija kartu su vietos JGI koordinatorėmis Indre ir Gintare prie arbatos puodelio kalbėjosi apie mokymus, kurie vyko Kaune kovo mėn., atsakė į kilusius klausimus, pateikė pasiūlymų, kaip pritraukti neaktyvių jaunuolių.
Iki kitų susitikimų!

 


 


 
Konferencija ir mokymai Florencijoje
Kovo 21 - 25 d. Florencijoje (Italijoje) vyko antrasis projekto „Museums Arts and Alzheimer“ (MA&A) partnerių susitikimas. Dienotvarkė buvo įtempta - reikėjo tiek daug padaryti! Pirmąją dieną daug diskutavome, kaip turėtų atrodyti internetinė mokymosi platforma apie edukacinių programų kūrimą muziejuose žmonėms, sergantiems demencija, ir vadovą, skirtą gerinti bendravimą tarp Alzheimeriu sergančių ir juos globojančių žmonių. Butler Gallery darbuotoja Bairbre-Ann Harkin partneriams pravedė užsiėmimą apie kalbą, kurią naudojame kalbėdami apie negalią ir demenciją. Antrąją dieną vyko tarptautinė konferencija apie meno prieinamumą žmonėms, turintiems demenciją ir jų globėjams. Konferencija susilaukė didelio populiarumo ir susirinko netgi 200 žmonių. Po konferencijos visi rinkosi į Marino Marini muziejų ir dalyvavo užsiėmimuose, kuriuos vedė partneriai iš Vokietijos, Italijos, Airijos ir Lietuvos. Buvo įdomu pamatyti, kaip dirba savo srities profesionalai. Trečiąją dieną išbandėme šokio ir judesio terapiją muziejuje ir visi bendrai atvirojoje studijoje lipdėme bendrą kūrinį. Ketvirtąją ir penktąją dieną intensyviai dirbome, diskutavome ir kūrėme muziejų edukatoriams skirtą programą.
 

Balandžio 1 d. JGI vietos koordinatorė Indrė Katauskienė susitiko su Šiaulių Teritorinės Darbo Biržos darbuotoja Laura Každailyte. 
 
Kolegės neformalioje aplinkoje aptarė Jaunimo garantijų iniciatyvos  projektą „Atrask save“, kuris Šiaulių mieste jau įgauna pagreitį. 
Susitikimo metu Indrė ir Laura aptarė NEET jaunuolių įtraukimo į projektą procesą, sunkumus, su kuriais susiduriama, ir pasidžiaugė pirmaisiais rezultatais.
Taip pat kolegės susitarė toliau tęsti glaudų bendradarbiavimą ir dalintis patirtimi.
 
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 
 
 

 

Projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį!

 
Mūsų organizacija, kuri įgyvendina projektą "Atrask save" Šiaulių m., jau turi pirmuosius dalyvius!!!!!  Projektas yra skirtas 15-29 m. jaunuoliams, kurie šiuo metu nesimoko, niekur nedirba ir nesavanoriauja. Šiame projekte norime padėti jaunuoliams pažinti save, įgyti daugiau pasitikėjimo, patobulinti socialinius ir gyvenimo įgūdžius ir motyvuoti juos imtis norimos veiklos.
Darbas vyksta intensyviai ir kasdien bendraujame su potencialiais dalyviais. Daugiau informacijos apie projektą http://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimo-projektas-atrask-save
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 

 


Emocijų kupina diena Lapiuose 

 
Kovo 21-22 dienomis Lapių pagrindinėje mokykloje (Klaipėdos rajone), pedagogai rinkosi į VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos biuro organizuojamus mokymus tema „Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais“. Mokymų užduotys suteikė galimybę dalyviams išbandyti kitą nei įprasta, - auklėtinio, vaidmenį, pažinti jo/ jos poreikius, patyrinėti elgesio ir emocijų ryšį, grįžtamojo ryšio svarbą bei principus.
 


Mokymai Ylakių globos namuose
 
2016 m. kovo 3 dieną Ylakių globos namuose kartu su Skuodo globos namų, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų ir Rietavo socialinės globos namų socialinėmis darbuotojomis turiningai praleidome laiką: mokėmės kūrybiškai spręsti darbe iškylančias problemas, tobulinome savo bendravimo įgūdžius, atsikratėme bendravimo baimių, vaidinome įvairias problemines situacijas bei sprendėme įvairias konfliktines situacijas. Kodėl vaidinome? Tai, kad mokymų tema “Problemų sprendimas Forumo teatro metodu” kitaip ir neleistų pažvelgti į esamas bei kylančias problemas iš arčiau. Tai puiki priemonė, įtraukianti visus mokymo dalyvius į mažą spektaklį, kuriame dramatiškai parodoma socialinė, aktuali auditorijai, problema bei kartu atrandami įvairūs sprendimo būdai. 
 
Lektorė Asta Jaseliūnienė
 


Mokymai tema „Darbas su agresyviais klientais“
 
Socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, suaugusiais žmonėmis, turinčiais psichikos negalią, dirba pavojingą darbą. Lankydamiesi rizikos šeimose, spręsdami joje kylančius ginčus, ne vienas jų patiria psichologinę įtampą, stresą, agresijos išpuolius, kartais net smurtą. Todėl labai svarbu turėti žinių apie agresijos valdymo metodus bei jų praktinį pritaikymą. 
2016 m. vasario 24-25 dienomis Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose socialinį darbą dirbantys specialistai dalyvavo mokymuose tema „Darbas su agresyviais klientais“, kuriuos vedė VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė. Mokymų metu dalyviai labai aktyviai dalyvavo įvairiuose praktiniuose, vaidybiniuose užsiėmimuose, mokėsi atpažinti agresyvaus elgesio ženklus, tinkamai sureaguoti į įvykį, analizuoti ir nustatyti agresijos priežastis, parinkti bendravimo ir tam tikras elgesio strategijas bendraujant su agresyviais klientais. 
Šiuose paslaugų namuose dirba šauni komanda, kuri nors ir išsiskaidžiusi po įvairias seniūnijas, tačiau sugeba išlaikyti tokį branduolį į kurį norisi visada sugrįžti.

 

 


 

Užsukite į NVO komunikacijos erdvę!

 
Projekto NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas: “Darbas su agresyviu/ smurtaujančiu jaunimu” kontekste sukūrėme naują ir, tikimės, iš tiesų naudingą, komunikacijos tarp organizacijų priemonę,  NVO komunikacijos erdvę. Šioje erdvėje kviečiame dalintis informacija, metodais, kontaktais, renginiais, bei visu tuo, kas gali būti naudinga profesinėje veikloje (o galbūt ir asmeniniame gyvenime). Čia pat rasite ir apskritojo stalo diskusijų metu išsakytomis mintimis, pasidalintais metodais paremta metodika, kurią pavadinome „Socialinio eismo ypatumai: darbas su agresyviu/ smurtaujančiu jaunimu“. 
Laukiame Jūsų Mūsų visų erdvėje!  Čia : http://zispb.lt/moodle/
Projektą finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 
2015-liktieji papildė nevyriausybinių, su agresyviu jaunimu dirbančių, organizacijų darbo priemonių kraitį  
 
VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (VšĮ ŽISPB), besibaigiant metams, baigia ir pusmetį trukusį projektą „NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas: darbas su agresyviu ir smurtaujančiu jaunimu“. Kartu sukūrėme metodų rinkinį bei NVO komunikacijos erdvę, taip pat turėjome įdomių, naudingų diskusijų ir smagiai praleisto laiko. Ačiū visiems prisidėjusiems ir dar prisidėsiantiems ateityje! 
 


Projektas "Competent To Do" baigėsi. Norime su jumis pasidalinti pagrindiniu rezultatu. Kviečiame nemokamai parsisiųsti vadovą, kaip dirbti su bausmę atliekančiomis (atlikusiomis) moterimis:
 
 

Pirmasis Erasmus+ KA2 projekto A4A („Meno panaudojimas gerinti žmonių psichinę sveikatą socialinėje priežiūroje“) partnerių susitikimas Lapkričio 27-29 d. Duisburge (Vokietija) vyko pirmasis projekto A4A partnerių susitikimas.
Susitikimas vyko Wilhelm Lehmbruck‘o muziejuje (http://www.lehmbruckmuseum.de/?lang=en ), kur mus svetingai sutiko meno edukatorė Sybille. Projekto konsorciumą sudaro po dvi organizacijas iš Lietuvos ir Italijos, ir po vieną iš Vokietijos ir Airijos.
Pirmąją dieną partneriai kalbėjo apie administracinius projekto valdymo aspektus. Vakare aplankė kultūrinę ir meno erdvę, kasmet pritraukiančią apie 1 mln. lankytojų - Landschaftspark Duisburg-Nord (http://www.landschaftspark.de/der-park). 
Antrąją ir trečiąją dienas partneriai daug diskutavo apie projekto veiklų įgyvendinimą, susitikimų datas, žmonių, sergančių demencija, ir jų globėjų įtraukimą, komunikacijos su juos prižiūrinčiais specialistais, šeimos nariais gerinimą per menines veiklas. 
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti paspaudę ant nuorodos http://zispb.lt/projektai/art4alz
 
Jeigu norite gauti informacijos apie projektą ir jo rezultatus, užpildykite trumpą formą, kurią rasite paspaudę ant nuorodos: https://docs.google.com/forms/d/1GVC1M4OE28-M0atevQHLRfMFZoJriugAaZTeIQYM-LA/viewform?usp=send_form
 

 
 
 
 

 


Spalio 23 d. Kaune, Parapijos namuose, Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos iniciatyva vyko socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursai tema „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“.
Mokymai pasižymėjo ne tik dideliu dalyvių skaičiumi (61), bet ir jų aktyvumu dalyvaujant diskusijose, keliant probleminius klausimus. Labiausiai gilintasi į emocinio intelekto, emocinių reakcijų valdymo bei klientų motyvacijos temas.
 

Lapkričio 2-3 dienomis Vaikų globos namuose „Nykštukas“ vyko kvalifikacijos kėlimo socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams skirti kursai tema "Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais".
Mokymuose dalyvavo 25 globos namuose dirbantys specialistai (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo spec.). Užsiėmimų metu glaustai prisiminę agresijos priežastis bei tinkamus reagavimo į agresyvų elgesį būdus, didesnę dalį laiko skyrėme realių, aktualių atvejų analizei. Darbui naudojome patikrintus tradicinius metodus (grupinį darbą, diskusijas ir pan.), taip pat išbandėme ir inovatyvius, kūrybiškus problemos supratimo ir sprendimo būdus (t.y. vaidmeninius žaidimus, socialinį atomą ir kt.). Visų mokymų metu dalyviai atvirai dalinosi mintimis, vertino naudojamų metodų efektyvumą bei galimybes pritaikyti žinias ir įgūdžius darbe.
 

Spalio 27-29 d. Šiauliuose vyko antrasis projekto „DSH Positive Choices“ partnerių susitikimas. Pas mus atvyko partneriai iš Graikijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės ir Turkijos. 
Projekto partneriai pirmąsias dvi dienas dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė mūsų mokymų vadovės Indrė Katauskienė, Justina Kiudytė, Viktorija Paškauskaitė ir Gerda Žymantaitė. Partneriams iš užsienio buvo pristatytas Forumo teatro metodas ir jo technikos (nematomas, vaizdinių, laikraščių ir kt. teatras). Grįžę į savo šalis jaunimo darbuotojai taikys šiuos metodus su jaunuoliais, kuriems sunku reikšti emocijas (pasižymi aleksitimija*).
Trečiąją dieną vyko projekto darbuotojų susitikimas. Partneriai pristatė nuveiktus darbus po mokymų Plimute – visi partneriai turėjo perteikti mokymų medžiagą jaunimo darbuotojams savo šalyse, taip pat buvo susitarta dėl kito susitikimo Atėnuose 2016 m. sausio mėn. 
*1967 m. R. Sifneos atkreipė dėmesį, kad kai kurie jo pacientai nesugeba žodžiai įvardyti savo ir kitų žmonių jausmų. Toks reiškinys buvo pavadintas aleksitimija.
 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai tema „Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“ įtraukti į Lietuvos darbo biržos neformalaus profesinio mokymo programų sąrašą.

Įdarbinant socialinio darbuotojo padėjėju asmenį, registruotą Lietuvos darbo biržoje, ir sudarius trišalę sutartį mokymo išlaidas dengia Lietuvos darbo birža.

Daugiau informacijos tel. (841) 211123 arba 8616 34383


Paskutinis projekto „Competent To Do“ susitikimas
 
Rugsėjo 3-4 d. socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė dalyvavo paskutiniajame projekto „Competent To Do“ susitikime Liublianoje (Slovėnija). Susitikimą organizavo projekto koordinatoriai CDI Univerzum. Partneriai apibendrino įgyvendintas veiklas ir aptarė, ką dar reikia padaryti iki projekto pabaigos spalio pabaigoje. Daugiausia dėmesio buvo skirta pagrindiniam projekto rezultatui – „Vadovas specialistams, vedantiems mokymus įkalintoms moterims (arba išėjusioms į laisvę). 
Dar liko daug darbo, tad pasiraitykim rankoves!
Daugiau informacijos apie projektą adresu www.competenttodo.com arba Facebook paskyroje.


Nevyriausybinių organizacijų atstovai susitiko paskutinei bendrai diskusijai
 
Liepos 21d. įvyko paskutinė VŠĮ ŽISPB vykdomo projekto "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" apskritojo stalo diskusija. Šįkart su kolegomis iš nevyriausybinių organizacijų įvertinome atlikto bendro darbo rezultatą  darbui su į agresiją ir smurtą linkusiu jaunimu metodiką. Metodika susideda ne tik iš konkrečių metodų rinkinio, bet ir turi bendrą, jaunimui gerai suprantamą, patrauklią tematiką. Daugiau informacijos netrukus.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

Darbinga vasaros pradžia
 
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro (ŽISPB) darbuotojos šią vasarą turėjo net tris skirtingų projektų partnerių susitikimus.
Pirmasis šią vasarą tarptautinis vizitas birželio 15-19 dienomis vyko Cornwall, Jungtinėje Karalystėje kuomet susitiko Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto „A Positive Journey“ partneriai. Deja, tai jau  paskutinis šio įkvepiančio projekto susitikimas. Korvolyje baigiamosios konferencijos metu visi projekto partneriai pristatė per dvejus metus nuveiktus darbus ir apžvelgė visas sėkmės istorijas, kurias pavyko surasti. Partneriai iš Jungtinės Karalystės į konferenciją pasikvietė svečius, kurie patys papasakojo savo sėkmės istorijas. 
 
Susitikimo metu taip pat lankėmės dviejuose išskirtiniuose projektuose: „Wave Project“ ir „Community Farm“. „Wave Project“ padeda atsipalaiduoti, numalšinti nerimą ir stresą, susirasti draugų bangose, plaukiojant ant banglenčių, tiems asmenims, kurie turi protinę ar fizinę negalią. Bendruomenės ūkyje ekologiškai auginamos įvairios prieskoninės žolelės, uogos ir daržovės. Žemės plotai skiriami šeimoms, kurios patiria finansinių sunkumų tam, kad pačios galėtų užsiauginti sau maisto. 
 
 
 
Birželio 28 – Liepos 1 dienomis Šiauliuose lankėsi tarptautinės jaunimo iniciatyvos Erasmus+ projekto „Forgotten Treasure“ partneriai. Iš Lenkijos, Vengrijos ir Kroatijos atvyko 17 jaunuolių, kurie kartu su ŽISPB jaunaisiais savanoriais surengė per metus keturiose šalyse rastų „lobių“ fotografijų parodą, šią parodą iki rugsėjo vidurio galite išvysti Šiaulių universiteto bibliotekos antrajame aukšte. Susitikimo metu taip pat lankėmės Kurtuvėnų regioniniame parke, kuriame jodinėjome su žirgais, žaidėme senovinį dvaro žaidimą – Kroketą, ir apžiūrėjome Kurtuvėnų bažnyčią bei jos rūsius.

Liepos 6 – 10 dienomis Gerda Žymantaitė, Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė vyko į Jungtinę Karalystę Plymouth miestą. Ten vyko pirmasis Erasmus+ strateginės partnerystės „DSH Positive Choices“ projektas. Dvi susitikimo dienas vyko projekto dalyvių – jaunimo darbuotojų mokymai, apie tai, kaip padėti jauniems asmenims išlaikyti teigiamą psichologinę savijautą, apsisaugoti nuo depresijos ir įveikti stresą. Gauta mokymų medžiaga bus išstudijuota ir pritaikyta Lietuvos jaunuoliams, o įgytos žinios perduotos su jaunimu dirbantiems asmenims. Registracija į šiuos mokymus bus paskelbta netrukus.
 
 
 
 
 

Apskritojo stalo diskusija
 
Birželio 26d. vyko trečioji VŠĮ ŽISPB vykdomo projekto "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" apskritojo stalo diskusija. Šįkart susitikę su NVO su į agresiją linkusiu jaunimu dirbančiais kolegomis aptarėme pirminį metodikos modelį, pasidalinome pastebėjimais bei pasiūlymais šio modelio korekcijai. Čia pat, diskusijos metu, patys išbandėme keletą siūlomų metodų.
Baigiamoji apskritojo stalo diskusija planuojama liepos mėnesį.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas

 
VšĮ ŽISPB vykdo projektą "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" bei rengia apskritojo stalo diskusijas. Diskusijose dalyvauja nevyriausybinių organizacijų darbuotojai iš Šiaulių miesto ir regiono, dirbantys su agresyviais ir į smurtą linkusiais jaunais žmonėmis. 
Gegužės mėn. vykusių diskusijų metu, smurto prevencijos/ intervencijos specialistai iš NVO bei svečiai iš vyriausybinio sektoriaus, aptarė sunkumus, su kuriais susiduria, siekdami suteikti efektyvią pagalbą smurtaujančiam/ agresyviam jaunimui, išskyrė aktualiausias problemas bei teikė pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti nauja efektyvi metodika. 
Po pirminės situacijos analizės bei apsikeitimo idėjomis, NVO darbuotojai su kitais kolegomis pasidalino konkrečiais, veiksmingais darbo su į smurtą/ agresiją linkusiu jaunimu metodais, projekto vadovė apskritojo stalo diskusijų dalyvių vertinimui pateikė keletą naujų technikų, skirtų darbui su šia tiksline grupe. Diskusijos dalyviai vertino pristatytų metodų pritaikomumą įvairiose situacijose, analizavo jų veiksmingumo priežastis (kaip šios metodikos padeda atskleisti esminę problemą, kokius įgūdžius padeda ugdyti ir pan.).
Remdamasi diskusijų metu išsakytomis mintimis ir stimulinės medžiagos analizės rezultatais, projekto vykdančioji organizacija (VŠĮ ŽISPB) šiuo metu rengia pradinę metodikos versiją. Kita apskritojo stalo diskusija bus skirta parengtos metodinės priemonės aptarimui ir tobulinimui. 
Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 
 

2015 m. liepos 14-21 dienomis VšĮ Žmogiškųjų išteklių ir plėtros biuro savanorės dalyvavo Stambule (Turkijoje) vykusiuose tarptautiniuose jaunimo darbuotojų mainuose - mokymuose tema: “Pasaulis be diskriminacijos: susiduriant su galios santykiuose panaudojimu kasdieniniame gyvenime” (angl. A World without Discrimination: Dealing with Power Relations in Daily Life).
Jaunimo darbuotojai bei kiti su jaunimu dirbantys specialistai iš 12 europos šalių šešias mokymų dienas intensyviai gilinosi į išskirtinai praktiniais metodais pagrįstą medžiagą (užsiėmimuose naudotos forumo teatro, vaidmenų, simuliacinių žaidimų technikos; dalis užduočių buvo atliekamos čia pat, gatvėje.) Be įvairiapusiškos mokymų programos, dalyviai turėjo puikią progą susipažinti tiek su Turkijos sostine, tiek užmegzti naujus profesinius bei asmeninius kontaktus visoje europoje. 
 

Mokymai tema ,,Darbas su agresyviais klientais"
 
Įvairių sričių darbuotojai vis dažniau susiduria tiek su verbaline, tiek su fizine klientų agresija ir turi gebėti ne tik atpažinti ankstyvas galimos agresijos apraiškas, bet ir mokėti tinkamai sureaguoti į įvykį. Todėl visus, kuriems tai labai aktualu, gegužės 5-6 dienomis pakvietėme į mokymus tema ,,Darbas su agresyviais klientais". Mokymai vyko Kalvarijos socialinės globos namuose. Dalyvavo net 18 specialistų.
Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su agresijos teorijomis, formomis ir apraiškomis socialiniame darbe, su agresijos pasireiškimo priežastimis ir jos sąsajomis su lytimi, amžiumi, ligomis bei emocijomis.
Praktinių užduočių metu dalyviai buvo įtraukti į darbą grupelėse - tai leido įvertinti teorines žinias, pažinti agresiją, rasti agresyvaus elgesio keitimo būdų, pykčio valdymo formų, kurti antiagresyvią aplinką. Įvairūs pratimai leido plėsti emocinę kompetenciją.
Šių mokymų tikslas - pasiūlyti efektyvių priemonių (metodų), suteikti teorinių žinių, praktinių įgūdžių, keliančių specialistų asmenines ir profesines kompetencijas.
Mokymų metu buvo analizuoti realūs, aktualūs atvejai, pristatyti, ir čia pat išbandyti, nauji, moksliniais tyrimais pagrįsti, kūrybiški metodai darbe kylantiems (asmeniniams ir profesiniams) sunkumams spręsti. Sukurta saugi erdvė skatino atviras diskusijas, mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, įžvalgomis.
 

Ketvirtasis projekto „A Positive Journey“ partnerių susitikimas Italijoje 
 
Balandžio 20-24 d. Italijos pajūrio mieste Rimini vyko jau ketvirtasis projekto „A Positive Journey“ (liet. „Pozityvi kelionė“) partnerių susitikimas.  Iš „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ vyko projekto koordinatorė Gerda Žymantaitė, Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė. 
Partneriai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Graikijos pasidalino idėjomis, kokiuose informacijos šaltiniuose galima viešinti projekto rezultatus, aptarė tolimesnius darbus, pasirengimą galutinei projekto ataskaitai. 
Projekto pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas žmonėms patyrusiems sunkumų pasidalinti savo sėkmės istorijomis, kaip jie sugebėjo atsitiesti ir džiaugtis gyvenimu. Šio susitikimo metu buvo papasakotos net 5 sėkmės istorijos! Taip pat lankėmės dviejose Rimini įstaigose, kurios teikia priežiūros, konsultavimo ir mokymo paslaugas negalią turintiems asmenims: „Zavatta Centre“ ir „Residenza psichiatrica II Glicine“. 
Sėkmės istorijas galite rasti: http://www.apositivejourney.com/lt/ 

 


4-asis projekto COMPETENT TO DO partnerių susitikimas
 
Balandžio 28-29 d. Šiauliuose lankėsi projekto „COMPETENT TO DO“ partneriai iš Slovėnijos, Kroatijos ir Vokietijos. Tai buvo jau ketvirtasis  jų susitikimas. Per dvi susitikimo dienas reikėjo spėti daug nuveikti. Pirmąją dieną socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė ir Ula Brank Pečko pristatė, kaip sekėsi vykdyti bandomuosius mokymus Panevėžio pataisos namuose (Lietuva) ir moterų kalėjime Ig (Slovėnija). Projekto vidiniai vertintojai ir išorinė ekspertė pristatė savo pastebėjimus apie socialinių ir verslumo kompetencijų mokymus, kurie vyko sausio-balandžio mėn. Lietuvoje. Slovėnijoje šie mokymai  užsitęs iki gegužės mėn. pabaigos. Po įtempto pirmojo pusdienio partneriai nuvyko susipažinti su Panevėžio moterų pataisos namais. Kadangi dauguma projekto partnerių dirba įkalinimo įstaigose, jiems buvo įdomu daugiau sužinoti apie vienintelius tokius pataisos namus Lietuvoje. Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai daugiausia dėmesio skyrė aptarti pagrindinį projekto produktą – gidą / vadovą specialistams sėkmingai vesti verslumo ir socialinių kompetencijų mokymus įkalinimo įstaigose.
Paskutinis projekto susitikimas numatytas rugsėjo 3-4 d. Liublianoje (Slovėnija)
Daugiau informacijos apie projektą www.competenttodo.com ir www.facebook.com/CompetentToDo
 


Mokymai pagal naujas programas įgauna pagreitį!

Lektorė Asta Jaseliūnienė Balandžio 2-3 d. Elektrėnuose veda mokymus tema „Darbas su agresyviais klientais“. Mokymuose dalyvauja net 26 specialistai iš Elektrėnų savivaldybės administracijos, socialinių paslaugų centro ir socialinės globos namų bei Beižionių vaikų globos namų.
Kiti mokymai tema „Darbas su agresyviais klientais“ vyks gegužės 13-14 dienomis.

Kovo 26-27 dienomis vyko mokymai socialiniams darbuotojams tema "Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais". Šių mokymų tikslas - pasiūlyti efektyvių priemonių (metodų), suteikti teorinių žinių, praktinių įgūdžių, keliančių specialistų asmenines ir profesines kompetencijas.
Mokymuose dalyvavo septynios įvairių profesijų atstovės (iš soc. darbo, pedagogikos, psichologijos sričių). Mokymų metu buvo analizuoti realūs, aktualūs atvejai, pristatyti, ir čia pat išbandyti, nauji, moksliniais tyrimais pagrįsti, kūrybiški metodai darbe kylantiems (asmeniniams ir profesiniams) sunkumams spręsti. Sukurta saugi erdvė skatino atviras diskusijas, mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, įžvalgomis.
Kiti mokymai „Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais“ vyks gegužės 7-8 dienomis.
 
 

Mokymai Panevėžio pataisos namuose

ŽISPB kartu su Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro skyriaus darbuotojais nuo sausio mėn. vykdo užsiėmimus moterų pataisos namuose. Tikslas – tobulinti įkalinimo įstaigoje esančių moterų socialines ir verslumo kompetencijas, kurios palengvintų grįžimą į visuomenę ir (re)integraciją į darbo rinką. Mokymai vyksta pagal Europos Sąjungos finansuojamą Naujovių perkėlimo projektą COMPETENT TO DO (LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355). Pataisos namuose buvo atrinktos 9 moterys, kurios mokosi kompiuterinio raštingumo pagrindų, dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti konfliktus, klausosi paskaitų apie verslo kūrimo pradžią. Užsiėmimus veda mokymų vadovai, kurie dalyvavo projekto organizuotuose mokymuose Berlyne. Mokymai vyks iki 2015 m. balandžio mėn.

 

Pirmasis projekto „Prarasti lobiai“ susitikimas Lenkijoje

Erasmus+ projekto „Forgotten Treasure“ partneriai lapkričio 23 d. susitiko Lenkijoje Karpatų kalnų papėdėje Huta Polanska vietovėje. Iš Lietuvos vyko Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure dirbanti šio projekto koordinatorė Gerda Žymantaitė ir trys savanoriai: Akvilina Šarauskaitė ir Airidas Banevičius iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei Ignas Jaseliūnas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

Susitikimo metu buvo aptarta projekto idėja bei veiklos: vietinių lobių paieška, informacijos kaupimas apie juos, lobių pristatymas visuomenei. Taip pat partneriai lankėsi Mangura nacionalinio parko muziejuje bei dalyvavo susitikime su Lemkos etninės mažumos atstovu, kuris pristatė savo bendruomenės istoriją bei kultūrą.

Iš susitikimo dalyviai grįžo pilni naujų idėjų ir motyvacijos toliau sėkmingai plėtoti projekto veiklas.

 

 

 

  

 


Startuoja naujas kultūrinis projektas

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras nuo rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti naują projektą. „Pamirštas lobis“ (Forgotten  Treasure) – tai Erasmus+ projektas skirtas jaunimui, kuris domisi savo gyvenamąja aplinka, geba mėgautis nedideliais vietinės reikšmės lankytinais objektais ir taip plėtoti savo komunikacinius, organizacinius įgūdžius. Taip pat šiuo projektu siekiama parodyti vietiniams gyventojams, kad jų gyvenamojoje erdvėje esantys istoriniai ar kultūriniai objektai gali būti iš naujo atrasti ir būti įdomūs būtent jiems: ar jie žino šių vietų/objektų istoriją, ar jie žino, kiek lobių dar slypi šalia jų? Šios atrastos vietos gali tapti ne tik vietinių gyventojų laisvalaikio leidimo erdvėmis, bet ir skatinti turistinę regiono plėtrą.

Projekto metu jaunimo grupė ieškos įdomių, pamirštų erdvių, esančių netoli jų, keliaus į jas siekdami iš arčiau jas pažinti, nufotografuoti. Taip pat rinks informaciją apie šias vietas iš senolių ir istorikų. Surinkę pakankamai informacijos parengs savo lobių ekspoziciją, kuria dalinsis su vietine bendruomene, turizmo informacijos centrais ir projekto partneriais iš kitų Europos šalių.

Projekto partneriai:
Lenkija - GOKiR;
Vengrija - Kistarcsa Cultural Association;
Kroatija - Ludbreska udruga mladih entuzijasta.


 Trečiasis projekto „Pozityvi kelionė“ partnerių susitikimas Šiauliuose rugsėjo 8-12 dienomis

Rudens pradžioje Šiauliuose vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo projekto partneriai iš Graikijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Lietuvos. Šis susitikimas buvo skirtas aptarti nuveiktus darbus ir būdus, kaip randami žmonės „Pozityvios kelionės“ istorijoms.

Antroji susitikimo diena buvo skirta vizitams į įstaigas, kurios rūpinasi protinę ar psichinę negalią turinčiais žmonėmis. Lankydamiesi Psichikos dienos stacionare apžiūrėjome daugybę skirtingų terapijos kambarių, o didžiausią įspūdį paliko moderniausias Lietuvoje multisensorinės terapijos kambarys. Taip pat aplankėme Aukštelkės socialinės globos namus, kurie tiekia globą suaugusiems asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią. Šių vizitų metu projekto partneriai turėjo galimybę palyginti socialinės globos institucijas ir socialinės globos sistemas skirtingose Europos valstybėse bei parsivežti naujų idėjų.

Į susitikimo edukacinę ir kultūrinę programą buvo įtrauktas duonos kepimo užsiėmimas Žaliūkių malūnininko sodyboje, kur kiekvienas dalyvis išsikepė savo naminės duonos kepalėlį! Kultūrinės programos metu taip pat žvilgtelėjome į senovinį gatvinį kaimą Kleboniškėse, kur turėjome galimybę susipažinti su senovės lietuvių kasdiene gyvenamąja aplinka. Lankydamiesi Pakruojo dvaro komplekse patyrėme jau kitokį – senųjų aristokratų – gyvenimą.

Taigi, susitikimo metu derinome projektinę bei kultūrinę veiklą. Visi dalyviai paliko Lietuvą su šypsenomis veiduose. Apibendrinant visą susitikimą būtų galima pasakyti: „Tai ne pabaigos pradžia, o tik pradžios pabaiga!“

 


Trečiasis projekto „Competent To Do“ partnerių susitikimas Zagrebe (Kroatija)

2014 m. rugsėjo 4-5 d. d. socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė dalyvavo jau trečiajame projekto COMPETENT TO DO - „Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas“ – partnerių susitikime Zagrebe. Susitikime taip pat dalyvavo projekto koordinatorius Albert Štrancar iš CDI UNIVERZUM (Slovėnija), Silke Faubel iš FCZB (Frauen Computer Zentrum Berlin) (Vokietija), Toni Vrana iš Centre Spirala (Slovėnija), Matej Brank ir Tatjana Brank Pečko iš MIT (Institution for a wider social acceptability and acceptance) (Slovėnija).

Dvi darbo dienos buvo labai produktyvios. Partneriai susitarė dėl veiklų atlikimo terminų, aptarė, kas buvo atlikta iki šiol, nutarė, kad bandomieji mokymai (ugdantys įkalintų moterų socialines ir verslumo kompetencijas), bus organizuojami 2015 m. sausio – kovo mėn. Juos ves mokymų vadovai, kurie dalyvavo mokymuose 2-ojo susitikimo metu Berlyne balandžio pradžioje.

Antrąją susitikimo dieną Kroatijos Teisingumo ministerijos atstovės pristatė Kroatijos kalėjimo sistemą, ypatingą dėmesys buvo atkreiptas į įkalinimo įstaigose esančių asmenų išsilavinimo galimybes.

Kitas projekto susitikimas planuojamas 2015 m. balandžio 28-29 d. Šiauliuose.

Iki bandomųjų mokymų pradžios dar reikia labai daug nuveikti, tačiau projekto partneriai noriai ir stropiai tam ruošiasi.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti adresu www.competenttodo.com arba Facebook paskyroje www.facebook.com/CompetentToDo